Aktualności Aktualności

Nowy Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowogród

Marek Bączek został nowym Nadleśniczym Nadleśnictwa Nowogród.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Pan Andrzej Józef Nowak powołał na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród Marka Bączka.

Pan Marek Bączek jest absolwentem Wydziałów Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (studia inżynierskie) i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (studia magisterskie). Pana Marek Bączek ukończył również studia podyplomowe: Systemy Zarządzania Jakością w Lasach Państwowych, Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Leśnictwie i Ochronie Przyrody i studia MBA. Karierę zawodową rozpoczął w Nadleśnictwie Spychowo, następnie ponad 18 lat pracował jako strażnik leśny, podleśniczy, leśniczy w Nadleśnictwie Nowogród. Przez ostatnie 4 lata piastował  funkcje  kierownicze w Nadleśnictwie Ostrów Mazowiecka: odpowiednio 2 lata na stanowisku zastępcy nadleśniczego i 2 lata na stanowisku nadleśniczego.

Nowy Nadleśniczy w pracy ceni m.in. szczerość i dobre relacje międzyludzkie. Stawia na pracę zespołową.