Aktualności Aktualności

O pracy bobra

Bobry wywierają szczególny wpływ na środowisko. Dynamicznie zmieniają krajobraz i dopasowują go do siebie. Każdy z nas, jeśli nie widział to przynajmniej słyszał o inżynieryjnych i planistycznych zdolnościach bobrów. Tworzą rozlewiska i zwiększają powierzchnię obszarów podmokłych w lasach.

Obszary te chętnie zasiedlają inne gatunki roślin i zwierząt. Obecność bobrów można łatwo stwierdzić na podstawie budowli. Na zajętym terytorium wznoszą tamy, budują żeremia. W niektórych przypadkach cieki bywają zabudowane tamami tak gęsto, że trudno znaleźć pierwotne koryto. Żeremia mogą mieć wysokość nawet do kilku metrów i otoczone są przeważnie ze wszystkich stron wodą.

Zgryzów bobrowych nie sposób pomylić z niczym innym.

Kopanie nor i kanałów wodnych zmienia kształt linii brzegowej cieku lub zbiornika. Jednak gdy koliduje to z gospodarką prowadzoną przez człowieka (rolną, leśną, wodną) lub z bezpieczeństwem powszechnym jest to niewątpliwe sprawa poważna i groźna. Niemniej potrafimy sobie radzić z ograniczaniem szkód powodowanych przez te gryzonie. Służby ochrony przyrody mogą wydać zezwolenia na rozebranie tam bobrowych. Prowadzone są odłowy i przesiedlenia. Podejmowane są działania zabezpieczania gruntów przed szkodliwym działaniem bobrów, np.  zabezpieczanie brzegów nasypów siatkami metalowymi,  stosowanie rur przelewowych. W ostateczności rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej dopuszcza odstrzał.

Na terenie Nadleśnictwa Hajnówka bobry zadomowiły się w wielu miejscach w pobliżu cieków wodnych. Zamieszkują też teren przy groblach w Topile. W miejscach tych obserwujemy wzmożoną działalność zwierząt. Głównym miejscem życia bobrów są nory. Budowane są one w stromych brzegów zbiorników wodnych. Dlatego bobry notorycznie podkopują się pod nasyp kolejki wąskotorowej uszkadzając torowisko. Wejście do nory znajduje się pod wodą, a komora mieszkalna tuż pod powierzchnią ziemi. Mogą być bardzo skomplikowane i wielopoziomowe z mnóstwem komór i kanałów wentylacyjnych mających ujście na powierzchni. Długość nory bobrowej może przekraczać 50m.

Nadleśnictwo na bieżąco zabezpiecza nasyp i groble w miejscu zniszczeń. Gruntowne i kompletne zabezpieczenie przed gryzoniami będzie realizowane z projektów związanych z zatrzymywaniem wody w lesie.

Krajobraz zmieniony przez bobry jest szczególnie interesujący jako obiekt edukacji społeczeństwa. Jest to wspaniała lekcja poglądowa biologii – zarówno gatunku jak i całej różnorodności biologicznej związanej z bobrową działalnością.