Aktualności Aktualności

Przygotowania do sezonu pożarowego w Nadleśnictwie Hajnówka

W Polsce pożary lasu w sposób naturalny powstają bardzo rzadko. Największe zagrożenia pożarowe na obszarach leśnych powodowane są przez osoby korzystające z letniego wypoczynku na tych obszarach oraz przez osoby zbierające owoce runa leśnego. Zagrożenie pożarowe lasów jest związane z nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim z używaniem ognia otwartego w lasach, to jest paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli, w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Pożary lasu przyczyniają się do powstawania znacznych strat gospodarczych i ekologicznych. Straty gospodarcze w wyniku spalenia 1 hektara lasu wynoszą kilkanaście tysięcy złotych, natomiast przy uwzględnieniu strat ekologicznych dochodzą do 100 tys. zł. Przyczyniają się również do emisji znacznych ilości gazów cieplarnianych.

Dzięki stworzeniu skutecznego systemu ochrony przeciwpożarowej lasu funkcjonującego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (początki systemu sięgają lat 60. XX wieku) średnia powierzchnia pożaru lasu jest od lat jedna z najniższych w Europie.

Z dniem 1 kwietnia rozpoczął się sezon pożarowy, w którego okresie podejmowane są działania zmierzające do zapobiegania pożarom lasu. W tym czasie, we wszystkich nadleśnictwach dokonuje się przeglądów i konserwacji sprzętu ppoż., sieci radiowo-telefonicznej oraz przeprowadza się konsultacje i uzgodnienia z Państwową Strażą Pożarną.

Paradoksalnie, przełom zimy i wiosny należy do jedynych z najbardziej niebezpiecznych w ciągu roku. Wczesną wiosną nie ma jeszcze soczystej roślinności,  na polach i łąkach zalegają zeschnięte i łatwopalne zeszłoroczne liście i trawy. W tym okresie wiele osób wypala trawy, a taki niekontrolowany ogień często przenosi się dalej, powodując pożar lasu. Niestety, jak wynika z raportu opracowanego przez Wydział Ochrony Lasu DGLP, główną przyczyną pożarów lasu są podpalenia. W przypadku aż 34 % pożarów umyślne działanie ludzi było przyczyną tragedii. Natomiast w wyniku zaniedbania wybuchło 13 % pożarów.

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia pożarowego lasu dla 60 stref prognostycznych nie obejmujących obszarów górskich. Aktualna prognoza zagrożenia pożarowego [LINK]

Na terenie Nadleśnictwa Hajnówka znajduje się wieża przeciwpożarowa z zamontowaną kamerą, z której przekazywany jest obraz terenów leśnych do Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego w biurze nadleśnictwa. (tzw. PAD). W punkcie tym pełnione są dyżury przeciwpożarowe, także w czasie wolnym od pracy. Zadania PAD to m.in.: monitorowanie zagrożenia pożarowego, przyjmowanie wszystkich informacji o zdarzeniach, przetwarzanie otrzymanych informacji na szczegółowy adres zdarzenia, kierowanie własnych sił i środków oraz wzywanie straży pożarnych.

Przy zwiększonym stopniu zagrożenia pożarowego lasu uruchamiane są patrole Straży Leśnej samochodem patrolowo-gaśniczym ze zbiornikiem na wodę o pojemności 400 l. W bazach ppoż. w poszczególnych leśnictwach znajduje się sprzęt podręczny do gaszenia pożarów. 

Na terenie nadleśnictwa utrzymywane są w stałej sprawności pasy przeciwpożarowe, dojazdy pożarowe (107 km) i punkty czerpania wody (4 szt.).

Do akcji gaszenia pożarów w nadleśnictwach z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Białegostoku udostępniany jest samolot gaśniczy Dromader.

W całej Puszczy Białowieskiej jest zachowany jednolity system oznaczenia dojazdów pożarowych - czerwony numer i strzałka namalowane na białym tle. Dojazdy pożarowe zapewniają bezpieczny przejazd pojazdów ratowniczo-gaśniczych, którymi dysponuje Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, w celu szybkiego dotarcia do miejsca ewentualnego pożaru, ale także do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

W 2022 roku został oddany do użytku nowy punkt czerpania wody na zbiorniku Topiło.

W lesie obowiązuje zakaz palenia ognisk, jedynie w celach turystyczno-wypoczynkowych wyznaczone są stałe miejsca posługiwania się otwartym ogniem. 

 

Źródło: m.in. zywiolywlasach.pl