Aktualności Aktualności

Odsłonięcie kapliczki Św. Piotra i medal dyrektorowi rdlp w białymstoku

22 czerwca na dziedzińcu seminarium w Drohiczynie odsłonięto kapliczkę świętego Piotra ufundowaną przez leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

W uroczystości udział wzięli: Ks. Biskup Piotr Sawczuk - biskup drohiczyński, Ks. Biskup Antoni Pacyfik Dydycz - biskup senior, Ks. Doktor Tomasz Duszkiewicz - kapelan leśników, Pan Andrzej Józef Nowak - Dyrektor RDLP w Białymstoku, Pan  Marek Roman - Dyrektor RDLP w Warszawie, Pan Marek Bobel Starosta Siemiatycki, Pana Adam Jakuć – redaktor naczelny Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej, duchowni, leśnicy i myśliwi. Oprawę muzyczną zapewnił Zespół Sygnalistów z Nadleśnictw Krynki i Nurzec oraz chór leśników Puszczy Białowieskiej pod dyrekcją Konrada Śledzia.

Odsłonięcie kapliczki poprzedziło nabożeństwo w kaplicy seminarium duchownego w Drohiczynie, któremu przewodniczył ks. Biskup Piotr Sawczuk. Po nabożeństwie słowo do wszystkich zebranych skierował ks. Biskup, który nawiązał do postaci Św. Piotra, który oddał swoje życie za Chrystusa i kościół. Kanclerz kurii drohiczyńskiej Ks. Prałat Zbigniew Rostkowski powiedział, że spotkanie jest okazją aby podziękować leśnikom za ich służbę. Osobą, którą odznaczono złotym medalem Benemerenti Kurii Drohiczyńskiej jest Pan Andrzej Józef Nowak - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Biskup Drohiczyński przyznał medal „w dowód uznania za wierność wartościom chrześcijańskim w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym, za bezinteresowną troskę o miejsca pamięci narodowe oraz za kształtowanie postaw religijno-patriotycznych”.

Następnie wszyscy zebrani udali się na dziedziniec seminarium gdzie odsłonięto kapliczkę Św. Piotra. Odsłonięcie polegało na symbolicznym przecięciu wstęgi, potem księża biskupi poświęcili figurę Św. Piotra. Nadleśniczy Nadleśnictwa Nurzec powiedział, że kapliczka stanęła w roku jubileuszu 10. rocznicy święceń biskupich bpa Piotra Sawczuka, jednocześnie wspominając, że leśnicy zawsze będą częścią diecezji drohiczyńskiej. Z kolei starosta siemiatycki Marek Bobel podziękował Dyrektorowi Andrzejowi Józefowi Nowakowi, za pamięć o polskich bohaterach i ofierze jaką składali Polacy za Ojczyznę. Ks. Doktor Tomasz Duszkiewicz, podziękował wszystkim za obecność, nawiązał do odznaczenia, które jak powiedział jest także uhonorowaniem wszystkich leśników. Dyrektor Andrzej Józef Nowak podziękował za otrzymany medal, wspomniał o niezwykłości postaci jaką był Św. Piotr, który z prostego rybaka stał się jedną z najważniejszych postaci w Nowym Testamencie. Dyrektor zakończył swoją wypowiedź cytując słowa wypowiedziane w apokryfach przez Jezusa do Św. Piotra: "Bądź odważnego serca, nie obawiaj się niczego, jestem przy Tobi i żaden wróg Cię nie zwycięży".

Do uroczystości odnieśli się także księża biskupi, którzy jednomyślnie wyrazili wdzięczność za zorganizowanie spotkania i zaangażowanie leśników w sprawy Ojczyzny i polskich lasów. Na zakończenie głos zabrał Pan Adam Jakuć, redaktor naczelny Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej, który zadeklarował, że polskie media będą stawały w obronie wartości, kościoła i leśników.

 

Film: Rafał Supiński