Aktualności Aktualności

Odsłonięcie obelisku upamiętniającego leśników wywiezionych na Sybir

W dniu 14 lutego br. z inicjatywy Nadleśnictwa Nurzec w miejscowości Mętna odsłonięto obelisk w hołdzie Leśników i ich Rodzin z Nadleśnictwa Nurzec i Mielnik, którzy w 1940r. zostali zesłani na Syberię. Uroczystość składała się z dwóch części.

Pierwsza część uroczystości odbyła się w Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej, tam zebrani goście wysłuchali prelekcji o zesłanych na Syberie.

,,Robię wszystko, żeby nasze przeżycia, to  co przeszliśmy na Syberii, nie zostało zapomniane. Gdyby tak się stało, byłoby to zwycięstwo naszych oprawców. A ostatecznie to przecież zwyciężyliśmy my.’’ (fragm. „Dziewczyny z Syberii” Anna Herbich-Zychowicz)

 

Pierwszy swój referat wygłosił Pan Rafał Zubkowicz Kierownik Zespołu Rzecznika Prasowego w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, który opowiedział o historii Nadleśnictw Mielnik i Nurzec.

Referujący za najtragiczniejszą datę w historii polskiego leśnictwa wskazał 10 lutego 1940 r., kiedy nastąpiła pierwsza masowa deportacja ludności, w której ogromną liczbę wywiezionych w głąb Syberii stanowili leśnicy i ich rodziny. Leśnicy zostali uznani przez sowieckie władze za szczególnie niebezpiecznych. Prawdopodobnie dlatego, że dobrze orientowali się w terenie, posiadali ogromną wiedzę i doświadczenie oraz w większości byli przeszkoleni w ramach Przysposobienia Wojskowego Leśników. Ponadto jako grupa zawodowa odznaczali się zdyscyplinowaniem i patriotyzmem. W tamtym czasie wywieziono tysiące leśników i ich rodziny. Wielu z nich przypłaciło to zdrowiem, a nawet życiem, wielu nigdy nie wróciło.

Następnie Pan Adam Tobota Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mielnickiej przedstawił zbiór wspomnień pt. „Leśnicy z Puszczy Mielnickiej – ocalić od zapomnienia”. Wspomnienia wkrótce powinny ukazać się w formie drukowanej, właśnie po to, by ocalały od zapomnienia.

Płk Roman Szymaniuk opowiedział o deportacjach leśników do ZSRR w lutym 1940 roku. Zwrócił uwagę na hipokryzję, jaka towarzyszyła relacjom z tamtego czasu, zaznaczając m.in., że masowe wywózki na Syberię nazywano ewakuacją.

Pan Wojciech Konończuk wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich i autor zbioru wspomnień „Sztuka przetrwania. Deportacje sowieckie z powiatu bielskiego 1940–1941. Relacje zesłańców” w swoim przemówieniu przytoczył syberyjskie losy rodziny Russelów z leśniczówki w Mętnej. Na koniec swojej wypowiedzi zaapelował, by każdy kto w swoim otoczeniu ma styczność z żyjącymi jeszcze świadkami syberyjskich wydarzeń, postarał się utrwalić te wspomnienia, tak istotne dla historii  i narodu.

Następnie we wsi Mętna nastąpiło uroczyste odsłonięcie obelisku w hołdzie Leśnikom i ich Rodzinom z terenu Nadleśnictwa Nurzec i Nadleśnictwa Mielnik wywiezionym, zmarłym i pomordowanym na Syberii. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa historycznych fotografii oraz występ Chóru Leśników z Puszczy Białowieskiej.

Uroczystego aktu odsłonięcia Obelisku dokonał Dyrektor RDLP w Białymstoku Andrzej Józef Nowak, Starosta Powiatu Siemiatyckiego Marek Bobel, Nadleśniczy Nadleśnictwa Nurzec Artur Gacki oraz wnuczki leśniczego Stefana Russela: Ewa Russel-Bronowska, Barbara Błaśkiewicz i Bożena Szułakiewicz.

Ks. Zbigniew Rostkowski – kanclerz Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, ks. Dariusz Tworkowski proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Niemirowie pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz ks. Krzysztof Wojcieszuk proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mielniku poświęcili obelisk. Ks. Zbigniew Rostkowski prosił, by do modlitwy za Sybiraków dołączyć modlitwę za tych, którzy tworzyli listy do wywózki i za oprawców, bo jak podkreślał, mogli oni działać nieświadomie.

W wydarzeniu uczestniczyli leśnicy, samorządowcy, służby mundurowe, duchowni, mieszkańcy Mętnej i okolic, Sybiracy oraz rodzina leśniczego Stefana Russela z Mętnej wywiezionego na Syberię 10 lutego 1940 r. Leśniczy nigdy nie wrócił do kraju, będąc na Syberii został skazany na 10 lat łagru za tzw. „działalność kontrrewolucyjną”, zmarł w niewyjaśnionych do tej pory okolicznościach.

Uroczystość była hołdem oddanym wszystkim ludziom, w tym leśnikom zesłanym na Syberię. Dziękujemy wszystkim obecnym za to, że wspólnie mogliśmy ocalić od zapomnienia dzieje naszych przodków.

 

„Naród, który traci pamięć, traci sumienie” 

                                                                                                                           Zbigniew Herbert