Aktualności Aktualności

Okolicznościowy medal 100-lecia ZHP Chorągwi Białostockiej otrzymał Dyrektor RDLP w Białymstoku

W podziękowaniu za współpracę przy organizacji obchodów 100-lecia ZHP Chorągwi Białostockiej, Dyrektor RDLP w Białymstoku Pan Andrzej Józef Nowak otrzymał z rąk harcmistrza Krzysztofa Jakubowskiego medal okolicznościowy 100-lecia ZHP Chorągwi Białostockiej.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku od wielu lat wspiera ZHP Chorągiew Białostocką przy okazji wielu inicjatyw i wydarzeń. Współpraca ta związana jest z prowadzeniem dzialalności edukacyjnej, w szczegółności na polu edukacji przyrodniczej, patriotycznej, wychowawczej, jak również krzewieniu wiedzy wśród harcerzy na temat ochrony środowiska.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej świętuje w tym roku jubileusz 100-lecia. W ramach obchodów zuchy i harcerze przygotowali wiele wydarzeń m.in. zlot chorągwi połączony z koncertem „Wszyscy byliśmy harcerzami”, grę miejską, otwarcie wystawy pt. "Nasze zuchy... Z dziejów ZHP Chorągwi Białostockiej". W ramach obchodów 2 września na Bazie w Koźle odbyło się również uroczyste odsłonięcie muralu poświęconego Janowi Charubinowi, pierwszemu komendantowi Hufca ZHP Kolno, powołanego na funkcję w 1925 roku.

Główne uroczystości rocznicowe odbyły się między 25 a 27 sierpnia, a ich najważniejszym elementem był wielki zlot w bazie harcerskiej w Doktorcach. W tym dniu harcerzom towarzyszyła liczna delegacja leśników z białostockiej dyrekcji Lasów Państwowych. Podczas oficjalnego ogniska rozpoczynającego Zlot Pan Dawid Iwaniuk Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych, w imieniu Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku przekazał na ręce Pana Komendanta ZHP Chorągwi Bialostockiej pamiętkowy grawerton. Znalazły się na nim słowa wielkiego szacunku i uznania dla działalności harcerskiej społeczności.

Z okazji jubileuszu 100-lecia ZHP Chorągwi Białostockiej na ręce Pana Komendanta składam serdeczne gratulacje i wyrazy najwyższego uznania dla Państwa działalności.

Od 100 lat dzieci i młodzież zrzeszone w ZHP Chorągwi Białostockiej uczą się zarówno patriotyzmu, odpowiedzialności, pracy i szacunku do drugiego człowieka. W swojej codziennej działalności kontynuujecie dzieło krzewienia patriotyzmu i kształtowania charakterów najmłodszych Polaków.

Wszystkim członkom ZHP Chorągwi Białostockiej życzę wszelkiej pomyślności oraz kolejnych pięknych rocznic. Jednocześnie dziękuję za przychylność okazywaną nam - leśnikom oraz pomoc i wsparcie na jakie zawsze mogliśmy liczyć - napisał Dyrektor RDLP w Białymstoku, Pan Andrzej Józef Nowak.