Aktualności Aktualności

Oświadczenie w sprawie porozumienia

Oświadczenie dotyczące porozumienia osiągniętego pomiędzy Nadleśnictwem Giżycko a samorządem lokalnym, aktywistami i działaczami społecznymi w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzenia prac w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka.

Nadleśnictwo Giżycko oświadcza, że prace gospodarcze w oddziale 15d w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka nie były przedmiotem ustaleń poczynionych w dniu 15 października 2019 roku pomiędzy leśnikami a samorządem lokalnym, aktywistami i działaczami społecznymi. Przywołane prace nie są także przedmiotem osiągniętego przez strony porozumienia. Prace w oddziale 15d zostały wstrzymane.

Poczynione pomiędzy leśnikami a samorządem lokalnym, aktywistami i działaczami społecznymi ustalenia pozostają w mocy i zostały włączone do wytycznych określających sposób prowadzenia prac zaplanowanych do realizacji do końca 2019 roku.

Wszystkich Państwa zainteresowanych dodatkowymi informacjami na temat prac prowadzonych w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z Nadleśnictwem Giżycko.

Nadleśnictwo Giżycko
Gajewo, ul. Dworska 12
11-500 Giżycko

+48 87 429 98 65
gizycko@bialystok.lasy.gov.pl
https://gizycko.bialystok.lasy.gov.pl

 

Dodatkowe informacje na temat przebiegu dialogu w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie