Aktualności Aktualności

Mapy Waloryzacji Informacji Przyrodniczej

Instytut Badawczy Leśnictwa rozpoczął projekt „Państwowe zasoby cyfrowych map waloryzacji przyrodniczej Polski – etap I”. Projekt został przedstawiony podczas X Międzynarodowego Kongresu EKOFORUM w Supraślu.

Celem projektu jest stworzenie szczegółowych cyfrowych map przyrodniczych Polski. Będzie on realizowany w kilku etapach, prace rozpoczęto z początkiem 2024 roku, a mają zakończyć się do 31 marca 2027 roku. Liderem projektu jest Instytut Badawczy Leśnictwa, partnerem Fundacja Konstruktywnej Ekologii ECOPROONO. Inicjatywa prowadzonych prac została zatwierdzona przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w 2023 roku.

Podczas prezentacji 14 czerwca 2024 r. omówiono cel i dzialania przedsięwzięca. W dzisiejszych panelach, ktore odb ly sie w ramach EKOFORUM obecni byli samorządowcy, specjaliści ochrony środowiska, przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji społecznych, przedsiębiorcy i leśnicy.

W tym roku EKOFORUM odbywa się już po raz dziesiąty. Coroczne spotkania poświęcone są ekologii i zielonej energii. W programie tegorocznej edycji znalazły się m.in. VII Konferencja Naukowo-Techniczna TEFEN, Forum Biogazu i Biometanu oraz warsztaty tematyczne. Uwagę poświęcono inwestycjom w odnawialne źródła energii, ich wpływie na rozwój Polski oraz o przyszłości energii w biznesie i samorządach.