Aktualności Aktualności

Podkarpackie głuszce w Puszczy Augustowskiej

Nadleśnictwo Głęboki Bród we współpracy z innymi puszczańskimi Nadleśnictwami od 2013 roku prowadzi program odbudowy populacji głuszca (Tetrao urogallus) w Puszczy Augustowskiej (wcześniej finansowany w ramach projektu LIFE, obecnie w ramach dotacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i Fundusz Leśny).

Najważniejszym zadaniem tego programu jest niewątpliwie rozbudowa rdzennej populacji głuszców  poprzez wprowadzanie do środowiska naturalnego nowych osobników tego gatunku. Wsiedlane ptaki pochodzą z własnego Ośrodka Hodowli Zachowawczej Głuszców oraz z innych hodowli krajowych. W ostatnich latach do Puszczy przyjeżdżały pisklęta głuszca wyhodowane w działającym od 26 lat Ośrodku Hodowli Głuszców Nadleśnictwa Leżajsk.

Dwa dni temu, na specjalnie do tego celu przygotowaną powierzchnię adaptacyjną, dotarło 16 dwumiesięcznych głuszców pochodzących z wyżej wspomnianej hodowli. Pisklętom towarzyszy matka – głuszyca, która w celu przygotowania ich do samodzielnego życia na wolności będzie je uczyć odpowiedniego zachowania. Jest to metoda zwana metodą born to be free” i jest ona najskuteczniejszą z metod wyprowadzania wyhodowanych, młodych i dzikich kuraków na wolność. Wychodzące na zewnątrz wolier pisklęta, „pod okiem” głuszycy i na jej sygnały dźwiękowe, uczą się reagować np. na drapieżniki – stanowiące największe zagrożenie dla ich przeżycia.

Naturalne rozprzestrzenienie się młodych głuszców nastąpi pod koniec września i wówczas matka-głuszyca powróci do hodowli. Proces wsiedlania głuszców do środowiska przyrodniczego odbywa się tylko raz w roku, w okresie sierpień – październik.