Aktualności Aktualności

Podlaskie Święto Chleba

13 sierpnia na terenie Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka odbyło się Podlaskie Święto Chleba. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej, a oficjalne rozpoczęcie odbyło się na scenie przed muzeum. W uroczystości uczestniczył zastępca Dyrektora RDLP w Białymstoku Pan Zenon Angielczyk wraz z leśnikami z Nadleśnictwa Rudka. W programie 21. Podlaskiego Święta Chleba nie zabrakło pokazów obrzędów święcenia zwierząt, zbioru i młócenia zboża. Przed sceną odbyła się parada zabytkowych ciągników i lokomobil.

Muzeum jak co roku zaprosiło do odwiedzenia stoisk wystawienniczych, wśród których dominowały oferujące pieczywo, w szczególności chleby. Dodatkowo stoiska przygotowali rękodzielnicy, koła gospodyń wiejskich i instytucje publiczne. Na stoisku przygotowanym przez Nadleśnictwo Rudka można było zapoznać się z pracą leśnika, wziąć udział w zajęciach edukacyjnych dotyczących m.in.. rozpoznawania grzybów jadalnych i niejadalnych.  Podczas Podlaskiego Święta Chleba wystąpiło wielu artystów, na zakończenie zorganizowano koncert Cleo.