Aktualności Aktualności

Podsumowanie projektu - konferencja

W dniach 23-24.09.2021 r. w Supraślu zorganizowana została konferencja pn. „Stan i ochrona widnych lasów oraz związanych z nimi gatunków roślin” poświęcona ocenie stanu i ochronie widnych lasów, w szczególności typu dąbrów świetlistych, borów sasankowych i sierpikowych, które od wielu dekad ulegają regresowi w wyniku zaniechania dawnych form użytkowania.

Podczas konferencji podsumowane zostały efekty szeroko zakrojonego, czteroletniego projektu „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynnąfinansowanego z Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko realizowanego na obszarze ponad 60 obiektów przyrodniczych w trzech puszczańskich Nadleśnictwach: Czarna Białostocka, Knyszyn i Supraśl. W pierwszym dniu konferencji zaprezentowano referaty:

- Założenia i zakres czynnej ochrony widnych borów i lasów oraz związanych z nimi gatunków roślin w Puszczy Knyszyńskiej - D. Wołkowycki (Instytut Nauk Leśnych, Politechnika Białostocka)

- Doświadczenia z czynną ochroną dąbrów świetlistych w woj. mazowieckim -
P. Pawlikowski, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

- Świetliste dąbrowy czy widne grądy na Lubelszczyźnie? - A. Cwener (Ogród Botaniczny UMCS)

- Zmiany różnorodności florystycznej w efekcie ochrony czynnej widnych borów i lasów Puszczy Knyszyńskiej - D. Wołkowycki (INL PB), A. Kołos (WBiNŚ PB), B. Matowicka (WBiNŚ PB), P. Pawlikowski (WB UW)

- Stan zachowania i ochrona borów chrobotkowych na Mazowszu - P. Zaniewski (Instytut Nauk Leśnych, SGGW), I. Czuż (Nadleśnictwo Myszyniec), A. Kębłowska (Kampinoski PN),  M. Lewandowska-Gross (Nadleśnictwo Myszyniec), Ł. Tyburski (Kampinoski PN)

Restytucja dzwonecznika wonnego i ochrona czynna jego siedlisk w Puszczy Kampinoskiej - A. Kapler (Łąki Kwietne „Karol Podyma”, PAN Ogród Botaniczny), A. Kębłowska (Kampinoski PN)

- Rzadkie i zagrożone rośliny widnych lasów Lubelszczyzny - J. Szkuat (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym) , M. Sosik (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym), A. Cwener (Ogród Botaniczny UMCS)

Sposoby dostosowania postępowania gospodarczo-hodowlanego do potrzeb ochronnych widnych borów i lasów - Masłowski M. (RDLP w Białymstoku), D. Wołkowycki (INL PB)

Drugiego dnia konferencji odbyła się sesja terenowa, dotycząca przedstawiania efektów działań z zakresu ochrony czynnej widnych borów i lasów Puszczy Knyszyńskiej.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej oraz Stowarzyszenie Uroczysko.

Honorowy Patronat nad Konferencją objął Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.