Aktualności Aktualności

Podziękowanie

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Pan Andrzej Józef Nowak otrzymał podziękowanie od Komendanta Placówki Straży Granicznej w Białowieży, Pana mjr SG Marka Ziniewicza.

Podziękowanie dotyczy udzielonej pomocy i wsparcia na rzecz ochrony polsko-białoruskiej Granicy Państwowej na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Białowieży.