Aktualności Aktualności

Podziękowania za dobrą pracę na rzecz Lasów Państwowych

Podczas wizyty w Nadleśnictwie Giżycko Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku wręczył podziękowania i wyróżnienia za zasługi dla Lasów Państwowych i gospodarki leśnej.

W miniony piątek Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku pan Andrzej Józef Nowak odwiedził Nadleśnictwo Giżycko i spotkał się z jego załogą. Na spotkanie przybyli również Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Wojciech Kossakowski, Burmistrz Miasta Giżycko pan Wojciech Karol Iwaszkiewicz oraz Komendant Powiatowy Policji w Giżycku pan inspektor Przemysław Rawa. Spotkanie było dobrą okazją do uroczystego podziękowania i wręczenia wyróżnień osobom zasłużonym dla Lasów Państwowych.

W trakcie spotkania pan Dyrektor w asyście zaproszonych gości wręczył Prezesowi Aeroklubu Krainy Wielkich Jezior panu Stanisławowi Tołwińskiemu oraz leśniczemu Leśnictwa Pianki w Nadleśnictwie Giżycko panu Hubertowi Zawadzkiemu, Kordelasy Leśnika Polskiego.

Kordelas Leśnika Polskiego jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przede wszystkim pracownikom Służby Leśnej w dowód uznania za ich osiągnięcia i sumienną pracę. Kordelas może być nadawany również osobom spoza struktur Lasów Państwowych, które poprzez swoją działalność wspierają idee polskiego leśnictwa. Począwszy od roku 1996, to wyjątkowe odznaczenie przyznawane jest przez dyrektora generalnego lasów państwowych i dyrektorów regionalnych dyrekcji. Wzór kordelasa oparty jest na obowiązującym od 1930 roku kordelasie pracowników Lasów Państwowych nawiązującym do tradycji paradnego ubioru leśników.

Spotkanie z pracownikami nadleśnictwa było również dobrą okazją do wyróżnienia pracowników z wieloletnim stażem pracy zawodowej w Lasach Państwowych oraz odchodzących wkrótce na zasłużoną emeryturę. Za wieloletnią pracę w służbie lasów Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko pan Krzysztof Dąbkowski awansował na wyższe stopienie Służby Leśnej, leśniczego Leśnictwa Zielony Dwór pana Janusza Gawryckiego, leśniczego Leśnictwa Wydminy pana Jerzego Jankowskiego oraz leśniczego Leśnictwa Franciszkowo pana Stanisława Sadowskiego.

Podleśniczemu Leśnictwa Rudówka panu Henrykowi Ostrowskiemu oraz starszemu specjaliście Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu panu dr. Wiktorowi Ilwickiemu w związku z odejściem na emeryturę pan Dyrektor podziękował za wieloletnią sumienną pracę na rzecz Lasów Państwowych.