Aktualności Aktualności

Ponad podziałami o Puszczy Białowieskiej

22 naukowców z Polski i ze świata wzięło udział w projekcie Białowieża Science Initiative (BSI), mającym na celu stworzenie przestrzeni do otwartej dyskusji, opartej na naukowych podstawach, dotyczących obecnej i przyszłej sytuacji w Puszczy Białowieskiej. Wnioski z dwóch lat prac zostały zaprezentowane 25 listopada 2019 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

- Myślę, że tego typu spotkania ułatwią nam porozumienie - powiedział otwierając spotkanie prof. Jacek Hilszczański, dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa. - Mam nadzieję, że dzięki temu zaczniemy się nawzajem wspierać - wtórował mu prof. Bogdan Jaroszewicz, kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW.

Więcej informacji o projekcie: http://informar.eu/presentation-findings-bsi-warsaw

W pracach BSI, stworzonego przez European Forestry Institute, wzięli udział naukowcy z najróżniejszych dziedzin i o najróżniejszych poglądach na kwestię Puszczy Białowieskiej. Poza wspomnianymi byli to m.in. prof. Jan Holeksa z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Krzysztof Niedziałkowski z Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzy Szwagrzyk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie czy dr Rafał Zapłata z Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

- Stwierdziliśmy, że możliwa jest produktywna współpraca między naukowcami o różnych punktach widzenia, ale niemożliwe jest dostarczenie jednego rozwiązania - podsumowała projekt Ewa Hermanowicz z European Forestry Institute.

Prace BSI podzielone były na kilka etapów: po wyselekcjonowaniu naukowców na podstawie ich dorobku i komplementarności ich ekspertyz, zostali oni zaproszeni na warsztaty naukowe i wizje lokalne w Białowieży. Końcowym efektem przedsięwzięcia będzie zbiorowa praca naukowa, która obecnie oczekuje na publikację.