Aktualności Aktualności

Porozumienia z parkami narodowymi

Wraz z początkiem okresu wzmożonego zagrożenia pożarami, ogień staje się jednym z najgroźniejszych wrogów przyrody. Obawa przed jego destrukcyjnym działaniem pociąga za sobą konieczność stałej ochrony lasu przed pożarami.

Jak co roku, leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku intensywnie przygotowują się do okresu zwiększonej aktywności pożarowej i w trosce o ochronę przyrody podpisują porozumienia z parkami narodowymi z terenu województwa podlaskiego.

10 maja 2024r., zastępca Dyrektora ds. gospodarki leśnej Cezary Świstak, w imieniu RDLP w Białymstoku podpisał porozumienia z Dyrektorami trzech Parków Narodowych: Wigierskiego, Biebrzańskiego i Narwiańskiego. Porozumienia dotyczą możliwości wykorzystania samolotów gaśniczych do gaszenia pożarów na terenach wymienionych parków.

Wykorzystanie samolotów gaśniczych, czarterowanych przez Lasy Państwowe, pozwala znacząco przyspieszyć akcję gaszenia i ułatwia jej prowadzenie na terenach leśnych. Współpraca pomiędzy RDLP w Białymstoku, a parkami narodowymi trwa od wielu lat, co świadczy o skuteczności działań podejmowanych w celu ochrony lasów przed pożarami.