Aktualności Aktualności

Porozumienie w sprawie gospodarowania w Lesie Miejskim

Porozumieniem zakończyło się spotkanie 15 października na temat tzw. „lasu miejskiego” pod Giżyckiem. Merytoryczna dyskusja w gronie zainteresowanych przyszłością tego obiektu leśnego doprowadziła do wypracowania rozwiązań satysfakcjonujących interesariuszy.

Tzw. „las miejski” to popularne wśród mieszkańców Giżycka miejsce spacerów i rekreacji. Zajmuje ok. 320 ha i wbrew nazwie jest położony na terenach gminy Giżycko, w zarządzie administracyjnym tamtejszego nadleśnictwa. Do rekreacyjnego korzystania z tego terenu zachęca bogata i różnorodna infrastruktura wybudowana przez Lasy Państwowe. Odwiedzający las mogą skorzystać z wybudowanych przez nadleśnictwo wiat, miejsca ogniskowego, ławek, miejsca postoju pojazdów, ścieżek dydaktycznych oraz pomostu na stawie. Jest tam też mnóstwo tablic edukacyjnych z Izbą Edukacyjną „Quercus”, która powstała w budynku dawnej leśniczówki.

Chętnie odwiedzanym fragmentem jest również fragment starego lasu w wieku około 135 lat. Zaplanowane tu cięcia, które mają na celu generacyjną wymianę pokoleń drzew, zaniepokoiły mieszkańców i samorządowców z Giżycka. W obawie przed tym, że ich ulubione miejsce zmieni się nie do poznania, oprotestowali plany nadleśnictwa.

Zaplanowane znacznie wcześniej czynności gospodarcze stały się przedmiotem wzmożonej dyskusji. Przez kilka ostatnich miesięcy toczyła się ona pomiędzy nadleśnictwem, lokalnymi organizacjami społecznymi i samorządami. Nie obyło się bez emocji, zarówno w bezpośrednich wystąpieniach, jak i w mediach społecznościowych. Drogą do rozwiązania nabrzmiewającego problemu okazały się merytoryczne spotkania organizowane m.in. przez Nadleśnictwo Giżycko i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Gminę Giżycko. Nim do nich doszło, nadleśnictwo zadeklarowało wstrzymanie prac leśnych do połowy października, potwierdzając tym samym wolę prowadzenia dialogu.

Odbyły się cztery spotkania z zainteresowanymi stronami. Na spotkaniu w sierpniu leśnicy prezentowali propozycje kompromisowych rozwiązań. Odnosiły się one do konkretnych drzewostanów i konkretnych warunków przyrodniczych. Koncentrowały się na takich formach użytkowania, które nie skutkowałyby jednorazowym odsłonięciem terenu. Tam, gdzie to tylko możliwe, leśnicy zaproponowali modyfikację prac gospodarczych. Deklarowali, że te będą się odbywać wyłącznie w okresie jesienno-zimowym.

We wtorek 15 października doszło do porozumienia. Uczestnicy spotkania w Urzędzie Gminy w Giżycku zgodzili się na rozwiązania zaproponowane przez Lasy Państwowe. Wśród stron porozumienia są: Urząd Gminy w Giżycku, Fundacja Lasy Naturalne, Wspólnota Mazurska, i Partnerstwo Dzikie Mazury. Wyrazili akceptację dla zmodyfikowanych działań, które mają być realizowane jeszcze w tym roku.

Prace obejmą trzy lokalizacje. Rozproszone usunięcie pewnej liczby dojrzałych drzew nie odsłoni terenu, a jednocześnie zainicjuje pojawienie się młodego pokolenia. Nadleśnictwo wierzy, że będzie to dobry przykład skutecznych, kompromisowych rozwiązań w gospodarce leśnej w tym obiekcie.

W związku z dużym zainteresowaniem rekreacyjnym tego obiektu, wcześniej strony uznały potrzebę usuwania drzew, które zagrażałyby bezpieczeństwu osób odwiedzających ów las. Wierzymy, że krok po kroku uda się wyjaśnić i wypracować dobre rozwiązania dla ludzi i przyrody w tym obiekcie.