Aktualności Aktualności

Porozumienie z Parkami Narodowymi

W dniu 24 kwietnia 2023 r. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Pan Andrzej Józef Nowak oraz Dyrektorzy czterech Parków Narodowych: Biebrzańskiego, Wigierskiego, Białowieskiego i Narwiańskiego podpisali porozumienia na wykorzystanie samolotów gaśniczych do gaszenia pożarów na terenach w/w parków.

Jak co roku, leśnicy z białostockiej dyrekcji intensywnie przygotowują się do okresu zwiększonej palności. Obawa przed tym niszczycielskim żywiołem i jego destrukcyjnym działaniem pociąga za sobą wymóg ochrony lasu przed pożarami oraz stałej obserwacji w czasie największego zagrożenia.

Co ważne, w przypadku pojawienia się pożaru, wykorzystanie samolotów gaśniczych czarterowanych przez Lasy Państwowe, pozwala znacząco przyspieszyć akcję gaszenia i ułatwia jej prowadzenie na terenie leśnym.

Porozumienia pomiędzy RDLP w Białymstoku z parkami narodowymi zlokalizowanymi na terenie województwa podlaskiego podpisywane są już od kilku lat.


Zdjęcia i montaż: Rafał Supiński