Aktualności Aktualności

Porozumienie z ZHP Chorągiew Białostocka

Porozumienie o współpracy programowej pomiędzy leśnikami a harcerzami podpisano w RDLP w Białymstoku.

2 lutego br. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku podpisano porozumienie o współpracy programowej pomiędzy Związkiem Harcerstwa Polskego Chorągwią Białostocką, a RDLP w Białymstoku.

Porozumienie podpisali Andrzej Józef Nowak Dyrektor RDLP w Białymstoku i harcmistrz Krzysztof Jakubowski Komendant ZHP Choragwi Białostockiej.

Porozumienie zapewnia współprace programową związaną z prowadzeniem dzialalności edukacyjnej, w szczegółności na polu edukacji przyrodniczej, patriotycznej, wychowawczej, jak równiez krzewieniu wiedzy wśród harcerzy na temat ochrony środowiska.