Aktualności Aktualności

Samolot gaśniczy w akcji

W leśnictwie Szumowo (Nadleśnictwo Łomża) spłonął ponad hektar młodnika sosnowego.

W środę 18 maja 2022 r. około południa osoba dyżurująca w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym Nadleśnictwa Łomża zuaważyła na monitorze dym. Przy pomocy monitoringu określono przybliżoną lokalizację: granica leśnictw Szumowo i Krajewo na azymucie 175 st. Szybki kontakt z miejscowym leśniczym poskutkował sprawnym zlokalizowaniem pożaru. W tym samym czasie została powiadomiona Państwowa Straż Pożarna w Zambrowie, a następnie został wezwany samolot gaśniczy z Białegostoku będący do dyspozycji nadleśnictw z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Białegostoku.

Pożar wybuchł w młodniku sosnowo-brzozowym, w zwartym kompleksie leśnym, w okolicach Szumowa. Pożar młodnika jest  najniebezpieczniejszym pożarem lasów, ze względu na możliwość przejścia ognia w strefę koron, co powoduje szybki rozwój pożaru. Pożar wybuchł przy wilgotności ściółki wynoszącej zaledwie 9,5%, na szczęście wiatr nie był silny co pozwoliło na sprawne opanowanie pożaru.

Szybka akcja gaśnicza uniemożliwiła przedostanie się ognia wyżej, jednakże nie udało się uniknąć strat. W wyniku pożaru spłonął las sosnowo-brzozowy w wieku 15 lat na pow. ok. 1,2 ha - prawdopodobnie będzie konieczność ponownego odsadzenia lasu. Oprócz strat przyrodniczych  powstały też straty ekonomiczne, których szacowanie dopiero się rozpoczęło. Przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona.