Aktualności Aktualności

Pożegnanie

Z żalem zawiadamiamy brać leśną, że w dniu 13 stycznia br. odszedł nasz Kolega Edmund Płoński.

Ś.p. Edmund Płoński pochodził ze wsi Kulesze-Chobotki, gm. Krypno. Z zawodu był leśniczym. Po przejściu na emeryturę zwiedził m.in: Austrię, Węgry, Jugosławię, Hiszpanię, Włochy, Egipt i Stany Zjednoczone.

W okresie okupacji niemieckiej był aktywnym członkiem Armii Krajowej. Pod jej koniec poznał smak więziennego chleba. Kilkakrotnie otarł się o śmierć. Był kombatantem Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Wielokrotnie wyróżniany odznakami i odznaczeniami, m.in Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Odznaką "Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego", Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Odznaką Honorową "Zasłużony Białostocczyźnie", Medalem "Pro Memoria" oraz Kordelasem Leśnika Polskiego.

Pokój Jego Duszy.