Aktualności Aktualności

Projekt dla Puszczy Białowieskiej

Lasy Państwowe realizują projekt "Puszcza Białowieska – Leśne Dziedzictwo Europy."

15 grudnia w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku odbyło się spotkanie leśników z przedstawicielami lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych, dotyczące projektu Puszcza Białowieska – Leśne Dziedzictwo Europy.

W spotkaniu wziął udział Wiesław Krzewina dyrektor generalny Lasów Państwowych ds. Strategii Organizacji i Rozwoju, który przybliżył tematykę Strategii Lasów Państwowych. Podkreślił, że program wychodzi naprzeciw oczekiwaniom samorządów i społeczności lokalnej, umożliwiając uczestniczenie w wielu przedsięwzięciach inwestycyjnych, związanych z rozwojem infrastruktury i turystyki. Zaznaczył, że Lasy Państwowe nie działają same, a poprzez wdrożenie strategii podejmą próbę pogodzenia interesów wszystkich podmiotów zewnętrznych, z którymi współpracują. Zachęcił również do wnoszenia inicjatyw i pomysłów w celu rozwoju dalszej współpracy w Puszczy Białowieskiej.

W spotkaniu wzięli udział również dyrektorzy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Gospodarz spotkania, dyrektor RDLP w Białymstoku Ryszard Ziemblicki wyraził nadzieję, że szerokie grono interesariuszy przyłączy się do wdrażania strategii na obszarze Puszczy Białowieskiej, przybliżył także założenia projektu. Zastępca dyrektora Cezary Świstak zaprezentował inwestycje wykonywane przez nadleśnictwa wspólnie z samorządami na terenie Puszczy Białowieskiej oraz omówił działania planowane w ciągu najbliższych lat na tym terenie.

Zaproszeni goście zadeklarowali chęć współpracy poprzez wspólne budowanie inicjatyw oraz podejmowanie działań w ramach wspomnianego programu, który będzie realizowany na terenie Puszczy Białowieskiej.