Aktualności Aktualności

Promujemy ekologię

Ogólnopolska akcja „100 tysięcy drzew na 100 lecie niepodległości Polski 1918–2018” – to przedsięwzięcie patriotyczno-ekologiczne. Jej głównym organizatorem był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano także organizację wydarzeń o charakterze lokalnym. Jednym z nich była akcja białostockiego oddziału WFOŚiGW oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku pn. "100 tys. drzew na 100-lecie niepodległości Polski", która odbyła się 9 września br. w Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku. Podczas akcji, za makulaturę rozdawano sadzonki dębów, świerków i modrzewia z Gospodarstwa Szkółkarskiego Nadleśnictwa Suwałki.

Wydarzenie cieszyło się dużym powodzeniem. Białostocczanie chętnie wsparli proekologiczne działania. Odwiedzający stoisko chętnie wymieniali makulaturę w zamian za drzewka. Najmłodsi mieszkańcy Białegostoku również nie mogli się nudzić. Na miejscu czekały na nich gry i zabawy promujące ekologię.

Poprzez powszechne sadzenie drzew chcieliśmy podkreślić, że proekologiczne działania każdego z nas mają wymierne znaczenie, choć są to często codzienne czynności – segregacja i właściwa utylizacja odpadów oraz szacunek dla przyrody, w tym także otaczającej nas zieleni na ulicach, osiedlach, skwerach, czy w parkach.

Mamy nadzieję, iż w przyszłości zostaną zorganizowane kolejne edycje promujące tak szczytne idee.