Aktualności Aktualności

Spotkanie leśników z Prezydentem RP

Nakładem wydawnictwa Otwórzmy Bramy, przy współudziale Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku ukazał się album o pobycie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w bazie harcerskiej Orle Gniazdo w pobliżu Rajgrodu, w lipcu 2019 roku.

Umieszczona w albumie fotorelacja jest zapisem starań ks. harcmistrza Tadeusza Białousa o wizytę w Orlim Gnieździe Prezydenta RP, pomocy leśników harcerzom i samego spotkania Prezydenta z harcerzami. Treść publikacji i zamieszczone tam liczne zdjęcia oddają sympatyczny charakter rozmów Pana Prezydenta z młodzieżą przy harcerskim ognisku.

Każde spotkanie z Głową Państwa jest wyjątkowe. Jednak to w „Orlim Gnieździe” Nadleśnictwa Rajgród stało się historycznym. Tak wielu leśników w tym miejscu mogło się spotkać z Najdostojniejszym Gościem.

Pan Prezydent z wielką otwartością i szczerością rozmawiał z harcerzami o sprawach harcerskich, a z nami o polskim lesie.

W czasie rozmowy Pan Prezydent Andrzej Duda wykazał wielkie zainteresowanie szczegółami dotyczącymi odnowienia lasu. Zadawane pytania były bardzo rzeczowe i wymagały zastanowienia się nad udzieleniem odpowiedzi. Oparte były na doświadczeniach Pana Prezydenta z sadzenia lasu z inicjatywy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego, na terenach poklęskowych dyrekcji toruńskiej Lasów Państwowych.

Pana Prezydenta interesowało rozpoczęcie życia nowego drzewostanu, inicjowane wielką ilością sadzonek i stan po kilkudziesięciu latach, gdzie tych drzew jest znacznie mniej. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Nowak, podczas krótkiej rozmowy z Prezydentem RP, wyjaśnił na czym polega szkółkarstwo leśne, selekcja i jak istotne jest znaczenie jakości sadzonek z których sadzi się polskie lasy, z których Rzeczpospolita jest dumna.

Spotkanie z Panem Prezydentem i jego wielkie zainteresowanie polskimi lasami, to gwarancja zrozumienia i troski Głowy Państwa o polską przyrodę.