Aktualności Aktualności

Puszcza Białowieska w zainteresowaniu Ministerstwa Środowiska

Katarzyna Kępka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska nadzorująca m.in. pracę Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w zakresie leśnictwa, ochrony lasów i gruntów leśnych, łowiectwa oraz szkół leśnych, oraz pełniąca funkcję ministra w stosunku m.in. do Lasów Państwowych, odwiedziła w ubiegłym tygodniu Puszczę Białowieską.

Rolę gospodarzy spotkania pełnili przedstawiciele Lasów Państwowych – Wiesław Krzewina i Janusz Zaleski – zastępcy dyrektora generalnego Lasów Państwowych, Ryszard Ziemblicki – dyrektor RDLP w Białymstoku i jego zastępca ds. ekonomicznych Cezary Świstak oraz nadleśniczowie puszczańskich nadleśnictw: Grzegorz Bielecki z Nadleśnictwa Hajnówka, Dariusz Skirko z Nadleśnictwa Białowieża i Mikołaj Chlabicz z Nadleśnictwa Browsk.

Celem wizyty było zapoznanie się przedstawicieli MŚ z ogólną sytuacją w Puszczy Białowieskiej i specyfiką funkcjonowania na tym terenie. Podczas spotkania poruszono kilka istotnych kwestii, z jakimi borykają się zarządzające obszarem PB jednostki Lasów Państwowych, a także Białowieski Park Narodowy i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku. Zarówno w teorii, jak i w terenie podniesiony został problem gradacji kornika drukarza, który pustoszy drzewostany świerkowe puszczy, podniesiono też sprawę ewentualnego aneksowania obecnego planu urządzenia lasu dla Puszczy Białowieskiej.

Kolejną kwestią były problemy z zarządzaniem populacją żubra – tu bolączką gospodarzy są przede wszystkim kwestie prawno-organizacyjne związane z żubrami.

Spora część spotkania poświęcona była zagadnieniu ASF i walki z tą chorobą. Wskazano na niespójność działań na terenach chronionych i w obwodach łowieckich.

Podsekretarz Stanu została także zapoznana z Programem Zintegrowanym „Puszcza Białowieska leśnym dziedzictwem Europy" i podejmowanymi w ramach tego programu działaniami.

Program spotkania składał się z dwóch części – teoretycznej oraz studyjnej wizyty terenowej, gdzie podejmowane problemy zostały pokazane bezpośrednio w terenie, w nadleśnictwach Białowieża, Browsk i Hajnówka.