Aktualności Aktualności

Puszcza Białowieska – żubr padł ofiarą kłusownika

21 stycznia br. około godziny 15.20 leśniczy Leśnictwa Pasieki, podczas obchodu terenu leśnictwa, znalazł w lesie prywatnym w pobliżu wsi Babia Góra martwego żubra. Żubr udusił się w stalowej pętli specjalnie przez kłusownika przywiązanej do drzewa.

Nadleśnictwo niezwłocznie powiadomiło Policje, Białowieski Park Narodowy, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku i lekarza weterynarii. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze Policji sporządzili protokół oględzin i dokumentację fotograficzną oraz pobrali materiały dowodowe (wnyk).

Pracownicy Instytutu Biologii Ssaków w Białowieży pobrali próbki, a weterynarz Białowieskiego Parku Narodowego przeprowadził sekcję zwłok żubra. Wstępnie stwierdzono, iż przyczyną śmierci było pęknięcie serca na skutek duszenia się zwierzęcia. Żubr musiał zginąć w męczarniach. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce.

Jesteśmy oburzeni tym bezmyślnym aktem kłusownictwa. Zabicie żubra to nie tylko przestępstwo, ale przede wszystkim niepowetowana strata wyrządzona przyrodzie. Dzięki ogromnej pracy i wysiłkom leśników, przyrodników i wielu pasjonatów oraz nakładom finansowym Lasów Państwowych ich populacja stale się powiększa – mimo że praktycznie wyginęły one w początku lat 20. Żubr jest jednym z nielicznych gatunków na świecie, których status na Czerwonej Liście IUCN poprawił się z zagrożonego (EN) na narażony (VU), jednak wciąż o ich przyszłość trzeba dbać.