Aktualności Aktualności

Relacja z konferencji „Las i woda”

Między 18 a 20 kwietnia 2023 r. na terenie Puszczy Knyszyńskiej, w miejscowości Lipowy Most, odbyła się VI edycja Konferencji Naukowej „Las i woda” zorganizowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa przy współpracy z: Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku, Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Białymstoku oraz Nadleśnictwem Supraśl.

Konferencja „Las i Woda” jest cyklicznym spotkaniem naukowców i praktyków zajmujących się interakcjami między lasem i wodą. Pierwsza konferencja odbyła się w Krakowie w 1998 r. Tematyka każdej konferencji była ukierunkowana na wybrane aspekty gospodarki wodnej w lasach.

Podczas konferencji w 2023 roku zaakcentowane zostały tematy dotyczące: gospodarowania wodą w lasach o różnych formach ochrony, restytucji mokradeł, wpływu bobrów, jakości wód, wpływu zmian klimatu na różnorodność biologiczną lasów.

Trzydniowa konferencja, w której uczestniczyły 84 osoby, składała się z trzech sesji wykładowych oraz wyjazdu terenowego. Wygłoszono 28 referatów oraz przedstawiono 12 posterów.

W trakcie sesji wykładowych omówiona została następująca tematyka: "Las, zasoby wodne i zmiany klimatyczne", "Las a jakość wody", "Zrównoważona gospodarka leśna a zasoby wodne".

W trakcie konferencji przedstawiono doświadczenia związane z realizacją projektów realizowanych w Polsce w celu poprawy warunków wodnych w lasach oraz badania prowadzone w innych częściach Europy i Świata (badania zaprezentowali naukowcy z Włoch, Litwy, Czech, Ukrainy, Iranu oraz Indii).

W ramach sesji terenowej zatytułowanej „Infrastruktura wodna w lasach i jej wpływ na siedliska leśne” , która odbyła się na terenie Nadleśnictwa Supraśl, zaprezentowano zachowane w bardzo dobrym stanie, siedlisko przyrodnicze 7110 – torfowisko wysokie (Leśnictwo Krasne), nowo wybudowany zbiornik retencyjny o powierzchni 1,5 ha (Leśnictwo Sokołda), a także zademonstrowano efekty zabiegu poprawy stanu torfowiska inicjalnego z zastępczym drzewostanem brzozowym (Leśnictwo Klin).

Podniesienie wiedzy uczestników konferencji dotyczącej interakcji lasu i wody, a także zbliżenie środowisk naukowych ze środowiskami praktyków pozostanie bezpośrednim rezultatem konferencji. Rezultatami długofalowymi będzie zastosowanie zdobytej wiedzy w pracy codziennej w lasach np. poprzez podniesienie umiejętności rozpoznania warunków wodnych w lasach, umiejętne planowanie wykorzystania wody czy też odpowiednie rozpoznanie stanu urządzeń wodnych.

Konferencję dofinansowano w ramach modułu „Wsparcie konferencji naukowych” programu „Doskonała Nauka” ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Środowiska.