Aktualności Aktualności

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Równo 40 lat temu, 13 grudnia 1981 roku w Polsce wprowadzono stan wojenny. Jednym z powodów jego ogłoszenia była obawa reżimu komunistycznego przed utratą władzy, a także coraz większy wpływ NSZZ „Solidarność” na życie społeczne kraju. Po wprowadzeniu stanu wojennego władzę w Polsce przejęła grupa wojskowych pod przywództwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego.

Wprowadzenie stanu wojennego kończyło okres tzw. karnawału „Solidarności", czyli czas od podpisania w sierpniu 1980 roku porozumień sierpniowych w Gdańsku, a 13 grudniem 1981 roku.
 
Po podpisaniu w Gdańsku w 1980 roku porozumień do negocjacji z przedstawicielami rządu przystąpili leśnicy. Wkrótce miała wejść w życie nowa ustawa o lasach wprowadzająca przemiany dostosowujące gospodarkę leśną do potrzeb zrównoważonego rozwoju lasu, ale i inne zmiany dotyczące samego przedsiębiorstwa m. in. organizacji, zarządzania, BHP, płac i spraw pracowniczych.
 

Realizację podjętych rozmów i porozumień przerwało wprowadzenie 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego. W wyniku represji wielu leśników straciło pracę, zostawało z „wilczym biletem”, było internowanych. W jednostkach LP zlikwidowano ruch związkowy, część leśników przeszła do działań w podziemiu, a działalność leśnej „Solidarności” reaktywowano dopiero po ustaleniach Okrągłego Stołu w 1989 roku.

 
Instytut Pamięci Narodowej i Niepodległa zachęcają, by dziś o godz. 19.30 przyłączyć się do akcji „Zapal światło wolności".