Aktualności Aktualności

Różnorodność puszczańskich łąk

Krajobraz Puszczy Białowieskiej to nie tylko zbiorowiska leśne, ale również bardzo cenne obszary pastwisk, łąk i otwartych dolin rzecznych.

Z pewnością jednymi z ciekawszych łąk są niezwykle bogate gatunkowo łąki trzęślicowe. Od początku istnienia związane są bezpośrednio z działalnością człowieka. Tereny trudnodostępne, koszone późnym latem lub wczesną jesienią wykorzystywane były jedynie do pozyskania ścioły do gospodarstw.

Swą nazwę zawdzięczają trawie - trzęślicy modrej Molinia caerulea, której delikatne ciemnofioletowe źdźbła nadają im niepowtarzalny wygląd. Występujące na tych terenach unikatowe rośliny, takie jak.: kosaciec syberyjski, mieczyk dachówkowaty, knieć błotna, storczyki, jaskry, dzwonki nadają im także wyjątkowego charakteru.

Aktualnie na łąkach w dolinie rzeki Leśnej kwitnie jeszcze goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe.

Przepiękny, intensywnie ciemnoniebieski kolor mieni się wśród traw. Gatunek ten objęty jest ochroną ścisłą i wskazany jako wymagający ochrony czynnej.

Łąki użytkowane są od kilku lat. Ujęte zostały w projekcie LIFEAQUILA "Ochrona orlika krzykliwego”. Dzięki koszeniu, nie ulegają sukcesji. Ekstensywne ich użytkowanie sprzyja zachowaniu siedlisk wielu gatunkom chronionej flory jak i fauny. Od dwóch lat nad wymienionymi łąkami obserwujemy ponownie orliki krzykliwe, które po długiej nieobecności powróciły nad dolinę rzeki Leśnej.

Goryczka jest rośliną żywicielską chronionego motyla modraszka alkona. Może i on wkrótce pojawi się na naszych łąkach.