Aktualności Aktualności

Seniorzy – „tropicielami” natury

Nadleśnictwo Rudka włączyło się w edukację leśną podopiecznych Dziennego Domu Opieki ”Senior Wigry” w Łapach.

Organizatorem projektu pn.„Tropiciele natury – edukacja ekologiczna w terenie" była Fundacja Larus. Projekt realizowany był w okresie 01/03/2016 do 31/07/2016.

O tym, że wiek nie jest przeszkodą w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przyrodniczych dowiodła grupa 20 seniorów, którzy uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Ośrodku Edukacji Leśnej „Cyraneczka" w Nadleśnictwie Rudka.

Jednym z celów projektu było włączenie seniorów – przyszłych wolontariuszy - do aktywnych działań edukacyjnych kierowanych dla dzieci. Prezes Fundacji – p. Marta Chruściel twierdzi że taka integracja międzypokoleniowa, utrzymana  w klimacie ekologicznym daje niesamowite efekty. Seniorzy aktywnie i twórczo spędzają czas w lesie a dzieci uczą się nowych postaw. Seniorzy zanim zostali wolontariuszami, wzięli udział w 2 warsztatach ekologicznych na terenie Ośrodka Edukacji Leśnej „Cyraneczka" w Nadleśnictwie Rudka. W ich przygotowanie włączyli się  pracownicy Nadleśnictwa Rudka. W ramach warsztatów przeprowadzano m.in. doświadczenie „Jak wpływa na jakość gleby dodatek soli, benzyny czy wapnowanie?", sprawdzali, co się kryje w wodzie i dużo rozmawiali o współczesnych zachowaniach proekologicznych. Kolejnym etapem były wspólne zajęcia terenowe z uczniami i przedszkolakami z placówek oświatowych w Łapach.

Warsztaty edukacyjne były wstępem do organizacji I ekologicznej gry terenowej w Łapach. Jego efektem jest też wykonana przez dzieci i seniorów przyrodnicza mapy województwa podlaskiego. Można będzie ją podziwiać w OEL „Cyraneczka" w Nadleśnictwie Rudka.