Aktualności Aktualności

Sezon na sadzenie drzew rozpoczęty

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku rozpoczęła się wielka, wiosenna akcja sadzenia drzew.

Jak co roku, początek wiosny to czas intensywnej pracy leśników. Właśnie wtedy w lasach rozpoczyna się jeden z najważniejszych etapów prac leśnych  - sadzenie nowego pokolenia drzew.

W tym roku w 27 szkółkach leśnych
z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Białymstoku wyhodowano blisko 50 mln sadzonek. Z tej liczby ok. 30 mln drzewek będzie posadzonych
na powierzchni ponad
4 tysięcy hektarów.

Produkcją materiału sadzeniowego na potrzeby odnowień, zajmują się „szkółki leśne", które hodują sadzonki z nasion dobrej jakości i odpowiedniego pochodzenia. Tuż po rozmarznięciu gleby sadzonki wyjmuje się z gruntu. Następnie sortuje się je pod względem jakości materiału sadzeniowego, wiąże w wiązki i dołuje na wyoranej powierzchni, co pozwala zabezpieczyć system korzeniowy przed wysychaniem. Przed posadzeniem młode drzewka są przewożone w odpowiednich pojemnikach ze szkółki na powierzchnię przeznaczoną do odnowienia. Tam sadzonki przechowywane są w tzw. „dołach", przykrytych na przykład gałęziami świerkowymi lub innym materiałem zapobiegającym przenikaniu promieni słonecznych.

Małe drzewka sadzone są na powierzchniach, gdzie w ubiegłych latach prowadzone było pozyskanie  drewna. Sadzenie wykonywane jest najczęściej w drugim roku po wycięciu drzewostanu, nie później jednak niż 5 lat po wycięciu.

W zależności od wieku, gatunku i sposobu przygotowania gleby stosowane są różne techniki ręcznego sadzenia. Wyróżniamy między innymi sadzenie w szparę przy użyciu kostura (najmniejsze sadzonki), w jamki czy dołki przy pomocy szpadla (najstarsze i największe sadzonki).

Wykonywanie czynności sadzenia odbywa się w tzw. „parach" czyli przez dwie osoby, jedna z nich zajmuje się przygotowywaniem otworu a druga umieszczaniem sadzonki i przydeptaniem gleby wokół niej. Najważniejszą zasadą, którą należy się kierować podczas sadzenia jest wykonanie otworu w glebie o odpowiedniej głębokości, tak by zmieścił się cały korzeń i udeptanie sadzonki tak, aby nie powstał kopczyk, który powoduje odpływ wód opadowych, niezbędnych dla prawidłowego wzrostu i rozwoju każdej rośliny.

W 2024 roku największe powierzchnie leśne zostaną odnowione w Nadleśnictwach: Nurzec, Żednia, Drygały – średnio ponad 200 ha.

Sadzenie drzewek trzeba przeprowadzić sprawnie, kompetentnie i fachowo. Najczęściej robią to wyspecjalizowani w sadzeniu drzewek pracownicy zakładów usług leśnych. W pierwszej kolejności posadzone zostaną gatunki szybko rozwijające się, takie jak modrzew, brzoza i olsza. Następnie sadzone będą inne drzewa zgodnie z ustalonymi składami gatunkowymi upraw leśnych. Wczesne sadzenie umożliwia roślinom wykorzystanie nagromadzonej w glebie wody po mijającym okresie zimowym.