Aktualności Aktualności

Spotkanie w sprawie Lasu Turczyńskiego

W dniu 06.02.2020 r. w siedzibie Nadleśnictwa Dojlidy odbyło się spotkanie dotyczące Lasu Turczyńskiego, w którym uczestniczyli przedstawiciele społeczności lokalnej, Stowarzyszenia Okolica i Nadleśnictwa Dojlidy.

Las Turczyński jest istotnym miejscem rekreacji mieszkańców otaczających go osiedli. Las został uznany Decyzją Ministra Środowiska za las ochronny wokół miast.

Istotą dyskusji była prowadzona na tym terenie gospodarka leśna. Stowarzyszenie zwróciło uwagę na intensywność cięć w lesie Turczyńskim. Podjęto dyskusję i wyjaśniono, że zabiegi są realizowane w trakcie obowiązywania 10- cio letniego Planu Urządzenia Lasu. Cięcia prowadzone są jednorazowo na dużej powierzchni, aby nie utrudniać mieszkańcom swobodnego korzystania z lasu w przyszłości. Najstarsze fragmenty lasu potrzebują rozłożonej w czasie przebudowy, by utrzymać ciągłość i dobrą kondycję całości kompleksu.

Prowadzone zabiegi mają na celu także doświetlenie runa leśnego, by w strukturze lasu mogły rozwijać się rośliny zielne, w tym te objęte ochroną prawną. Konieczne jest rozluźnianie koron ze względu na utrzymanie stabilności drzewostanu.

W związku z planowaną inwentaryzacją gatunków roślin chronionych zaproponowano przełożenie wykonania trzebieży w oddziale 193g na jesień 2020 r. Zrąb w 194Af zostanie wykonany w kolejnych latach. Nadleśnictwo poinformuje mieszkańców o terminach przewidywanych prac w lesie Turczyńskim.  

Nadleśnictwo Dojlidy zapewniło uczestników, że na terenie Lasu Turczyńskiego prowadzone są wyłącznie planowane prace hodowlano – ochronne, zgodnie z zapisami Planu Urządzenia Lasu na lata 2017 – 2026. Prowadzone działania nie są związane z żadną inwestycją.

Spotkanie zakończyło się propozycją wspólnego sadzenia lasu w miejscach wyciętych drzew na powierzchni 2,13 ha. Akcja planowana jest wiosną 2020r.

Podjęty dialog będziemy kontynuować wraz z mieszkańcami i naukowcami z Uniwersytetu w Białymstoku i Politechniki Białostockiej.