Aktualności Aktualności

Spotkanie w sprawie zakończonych konsultacji społecznych w Białowieży

Zakończyły się konsultacje projektów dokumentów zmieniających obowiązujące plany urządzania lasów. 24 maja br. w Auli Technikum Leśnego w Białowieży odbyło się spotkanie, którego celem było podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych i omówienie przedstawionych opinii publicznej dokumentów, w szczególności aneksów do planów urządzania lasów, ocen oddziaływania na środowisko oraz wystąpień złożonych w toku konsultacji.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich kluczowych grup interesariuszy: naukowcy, leśnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele instytucji państwowych oraz służb, w szczególności przedstawiciele Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz przedstawiciele prywatnych firm.

Podobnie jak w ubiegłych latach, spotkamy się ze społeczeństwem i przedstawicielami instytucji oraz biznesu, by zaprezentować opracowane przez nas projekty dokumentów. Przygotowane dokumenty są niezbędne do podjęcia prac z zakresu bezpieczeństwa i ochrony w rejonie Puszczy Białowieskiej – powiedział Zenon Angielczyk, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Podczas spotkania omówiono:

Prezentacja oceny wpływu na wyjątkową uniwersalną wartość Obiektu Światowego Dziedzictwa „Puszcza Białowieska” projektów aneksów do Planów Urządzania Lasów Nadleśnictw: Białowieża, Browsk, Hajnówka.

Prezentacja aneksów do Planów Urządzania Lasów Nadleśnictw: Białowieża, Browsk, Hajnówka.

Prezentacja prognoz oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 projektów aneksów do Planów Urządzania Lasów Nadleśnictw: Białowieża, Browsk, Hajnówka.

Prezentacja przebiegu konsultacji społecznych.

Przedstawienie sposobu procedowania uwag i wystąpień przedłożonych w procesie konsultacji społecznych.

Przeprowadzono również dyskusję z osobami uczestniczącymi w spotkaniu.

Puszcza Białowieska i przyległe do niej tereny to szczególny obszar, który wymaga ochrony realizowanej w oparciu o przemyślane działania. Zaproponowane przez leśników zmiany w dokumentach opracowane zostały ze szczególną uwagą. Przeważająca część zapisów odnosi się bezpośrednio do bezpieczeństwa mieszkańców i turystów oraz wynika z prawnych obowiązków nałożonych na Lasy Państwowe.

Mając na uwadze minione zdarzenia, które do dzisiaj budzą emocje, chcemy poprzez to spotkanie przybliżyć wszystkim zainteresowanym szczegóły planowanych prac, przede wszystkim jak i gdzie będą realizowane oraz jak wpłyną na środowisko, a także chcemy odpowiedzieć na pytania dotyczące zgodności planowanych prac z przepisami prawa polskiego i międzynarodowego, a także zapisami wniosku renominacyjnego i Raportem przygotowanym przez IUCN dla UNESCO – dodaje zastępca dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Obserwujemy głębokie niezrozumienie opublikowanego niedawno Raportu UNESCO, które może wynikać z licznych publikacji organizacji pozarządowych wprowadzających opinię publiczną w błąd. To spotkanie to okazja dla wszystkich zainteresowanych do poznania informacji u źródła – podsumowuje Zenon Angielczyk i dodaje: Warto zwrócić uwagę, że spotkanie przebiegało w wyważonej formie. Mimo zebrania na sali wielu słuchaczy reprezentujących różne stanowiska na temat Puszczy Białowieskiej, dyskusja przebiegała w oparciu o rzeczowy i kulturalny ton, według zasad dobrego wychowania, za co należą się słowa uznania i podziękowania uczestnikom.