Aktualności Aktualności

Otwarto nowy szlak turystyczny

Budowę szlaku turystycznego „Bunelka” w Nadleśnictwie Ełk, zrealizowano w ramach projektu pn. Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego.

Projekt, którego celem jest rozwój regionów transgranicznych poprzez zrównoważone wykorzystanie i ochronę zasobów dziedzictwa naturalnego, Nadleśnictwo Ełk realizuje w partnerstwie z samorządem miasta Birštonas na Litwie oraz Powiatem Ełckim.

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 – 31.03.2021 r.

W połowie września zakończyła się budowa szlaku turystycznego, który będzie pełnił funkcję ścieżki rowerowej dwukierunkowej z dopuszczeniem ruchu pieszych. Ścieżka wybudowana została z kostki betonowej, natomiast fragmenty biegnące przez las mają nawierzchnię żwirową. Całkowita długość ścieżki wynosi – 2,287 km. i biegnie od ścieżki wokół Jeziora Ełckiego do drogi gminnej w miejscowości Chruściele na górę Bunelkę. Ponadto w najbliższym czasie odbędzie się wieczór integracyjny poprzedzony rajdem rowerowym w Ełku oraz wizytą studyjną w mieście Birstonas.                       

Wartość projektu: 916 022,98 euro (ok. 3 664 092 złotych), w tym dofinansowanie środkami EFRR 85% wartości projektu. Wartość projektu po stronie powiatu ełckiego wynosi 364 958,88 euro (ok. 1 459 836 złotych),po stronie Nadleśnictwa Ełk 65 883,00 euro (ok. 276 708,60 złotych), a po stronie samorządu miasta Birštonas 485 181,10 euro.

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Współpracy Interreg V-A  Litwa – Polska.