Aktualności Aktualności

Tajemnicza katastrofa samolotu w lesie: SAREX-24 w akcji!

Na zalesionym terenie Nadleśnictwa Suwałki w okolicach miejscowości Płociczno Tartak rozbił się wojskowy śmigłowiec z 5 osobami na pokładzie. W akcji poszukiwawczo – ratowniczej którą prowadziła Policja, zaangażowano również Państwową Straż Pożarną, okoliczne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, Wojska Obrony Terytorialnej, Suwalską Szkołę Lotniczą a także śmigłowce Sił Zbrojnych Polski i Litwy.

Miejsce katastrofy zostało bardzo szybko zlokalizowane dzięki sprawnej akcji Państwowej Straży Pożarnej i przy wsparciu śmigłowców. Poszkodowani byli rozproszeni na terenach leśnych. Jednego z nich śmigłowiec ratowniczy podjął bezpośrednio z jeziora. Dzięki zaangażowaniu znacznych sił odnaleziono wszystkich poszkodowanych. Rannych opatrzono na miejscu i przetransportowano drogą powietrzną do szpitali.

Na szczęście był to tylko jeden z epizodów ćwiczeń zorganizowanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych pod kryptonimem „SAREX-24” który miał na celu sprawdzenie procedur w zakresie realizacji akcji poszukiwawczo- ratowniczych w lądowym obszarze odpowiedzialności w Planie Operacyjnym Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (Plan ASAR). Poszukiwaniom przyglądało się liczne grono obserwatorów zarówno ze szczebla wojewódzkiego, jak i centralnego.

Na koniec nastąpiło podsumowanie akcji zorganizowane w Gospodarstwie Szkółkarskim Nadleśnictwa Suwałki w którym uczestniczyli wszyscy zaangażowani w ćwiczenia.