Aktualności Aktualności

Uroczysta narada w Nadleśnictwie Drygały

W dniu 24 września br. w Nadleśnictwie Drygały odbyła się uroczysta narada, podczas której poseł na Sejm Jerzy Wojciech Małecki został odznaczony Kordelasem Leśnika Polskiego przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

W naradzie oprócz pracowników Nadleśnictwa Drygały wzięli udział zaproszeni goście:  pan Andrzej Józef Nowak - dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz poseł na Sejm pan Jerzy Wojciech Małecki. Wizyta znamienitych gości nie była przypadkowa, gdyż podczas narady dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w asyście Nadleśniczego Nadleśnictwa Drygały, pana Janusza Zielińskiego, uhonorował Kordelasem Leśnika Polskiego pana Jerzego Małeckiego za działalność na rzecz polskiego leśnictwa.

Kordelas jest białą bronią honorową i paradną Leśnika Polskiego, nawiązującą do tradycji ubioru paradnego pracowników Lasów Państwowych w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej. Kordelas Leśnika Polskiego jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym pracownikom Służby Leśnej w dowód uznania za ich osiągnięcia i sumienną pracę. Może być on nadany również osobom spoza struktur Lasów Państwowych w dowód ich szczególnych zasług dla rozwoju Lasów Państwowych i gospodarki leśnej. To wyjątkowe odznaczenie od roku 1996 przyznawane jest przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych i dyrektorów regionalnych dyrekcji.

Dyrektor Andrzej Józef Nowak wręczył ponadto osobiście odznaki dla Straży Leśnej na ręce Sylwestra Wysockiego - p.o. Starszego Strażnika Leśnego w Nadleśnictwie Drygały.