Aktualności Aktualności

Uroczysta narada w Nadleśnictwie Giżycko

W dniu 24 lipca br. w Nadleśnictwie Giżycko odbyła się uroczysta narada. Podczas narady czterech leśników z nadleśnictw: Giżycko, Nowogród i Rajgród zostało odznaczonych Kordelasem Leśnika Polskiego przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

W naradzie oprócz pracowników Nadleśnictwa Giżycko wzięli udział zaproszeni goście: pan Andrzej Józef Nowak dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, posłowie Jerzy Małecki i Wojciech Kossakowski oraz Jacek Konieczny Nadleśniczy Nadleśnictwa Rajgród, Zygmunt Nowikowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowogród.

Wizyta tak znamienitych gości nie była przypadkowa, gdyż podczas narady dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku uhonorował w asyście posłów i nadleśniczych Kordelasem Leśnika Polskiego następujących pracowników Lasów Państwowych: Annę Góralczyk – specjalistę służby leśnej  Nadleśnictwa Nowogród, Elżbietę Golińską – specjalistę ds. marketingu Nadleśnictwa Rajgród, dr inż. Wiktora Ilwickiego – starszego specjalistę ds. zagospodarowania lasu Nadleśnictwa Giżycko, Jerzego Jankowskiego – leśniczego leśnictwa Wydminy  Nadleśnictwa Giżycko.

Kordelas jest białą bronią honorową i paradną Leśnika Polskiego, nawiązującą do tradycji ubioru paradnego pracowników Lasów Państwowych w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej.

Kordelas Leśnika Polskiego jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przede wszystkim pracownikom Służby Leśnej w dowód uznania za ich osiągnięcia i sumienną pracę. Kordelas może być nadany również osobom spoza struktur Lasów Państwowych, które poprzez swoją działalność wspierają idee polskiego leśnictwa. Począwszy od roku 1996 to wyjątkowe odznaczenie przyznawane jest przez dyrektora generalnego lasów państwowych i dyrektorów regionalnych dyrekcji.