Aktualności Aktualności

Uroczyste obchody Ogólnopolskiego Święta Lasu

- Polskie lasy to jeden z naszych narodowych skarbów w dobrych rękach. Za ten wysiłek, trud, za zaangażowanie chcę w dniu Święta Lasu bardzo serdecznie Wam podziękować - napisał w liście do leśników prezydent Andrzej Duda. 29 maja obchodzono Ogólnopolskie Święto Lasu połączone z centralnymi obchodami jubileuszu 95-lecia Lasów Państwowych.

W liście do uczestników, odczytanym przez pierwszą damę, prezydent podkreślił, że „akt powołania Lasów Państwowych podyktowany był świadomością, że lasy są narodowym dobrem i wymagają wspólnego, profesjonalnego gospodarowania. Dziś Lasy Państwowe obchodzą swoje 95-lecie. Szeroka wiedza i zaangażowanie to cechy, które wyróżniają polskich leśników”. Patronat Honorowy nad uroczystościami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

W swoim przemówieniu Agata Kornhauser-Duda wyraziła również wdzięczność „za codzienną troskę, za niezwykłe zaangażowanie, ale także za pasję, z jaką leśnicy podchodzą do swojej pracy". Pierwsza dama przypomniała również niedawne, wspólne sadzenie lasu w Nadleśnictwie Rytel, nawiązała także do ogólnopolskiej akcji #sadziMY.
- Jesteśmy z mężem niezmiernie wdzięczni Państwu za tę ogólnopolską, przepiękną akcję, w której 430 nadleśnictw wydało ponad 196 tysięcy sadzonek drzew. Lasy Państwowe to jedna wielka rodzina, to wspólnota ludzi, którzy chcą i umieją dzielić się swoją wiedzą, potrafią też pokazywać piękno lasu i uczyć nas wszystkich jak wspólnie o to dobro dbać.

 

 

Witając przybyłych Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych podkreślił, że LP są instytucją, która najwyższym szacunkiem wypełnia swój testament założycielski. Przywołał słowa Stanisława Janickiego, ówczesnego ministra rolnictwa i dóbr państwowych, który w 1924 r. informował o utworzeniu przedsiębiorstwa Polskie Lasy Państwowe. „Stanowi ono wielki majątek narodowy, którego eksploatacja może się odbywać jedynie przy uwzględnieniu interesu publicznego, nierozerwalnie związanego z istnieniem lasu jako dobra przyszłych pokoleń narodu”.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia i wyróżnienia: Złotym Krzyżem Zasługi udekorowano Jarosława Szałatę,przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP, Brązowy Krzyż Zasługi otrzymała Elżbieta Bernard-Rybak, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Łochów;
„Brązowym medalem za długoletnią służbę” uhonorowano Dariusza Pieniaka, dyrektora RDLP w Łodzi; pięć osób otrzymało odznakę honorową „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”;
25 osób uhonorowano Kordelasem Leśnika Polskiego; Złoty Kordelas wręczono prof. Arkadiuszowi Bruchwaldowi z Instytutu Badawczego Leśnictwa, kordelas otrzymała również wicemarszałek Senatu Maria Koc.

Należy przypomnieć, że za początek procesu legislacyjnego, w wyniku którego ukształtowała się forma i status organizacyjny LP uznaje się uchwałę rządu Władysława Grabskiego z 26 czerwca 1924 r., w konsekwencji rozporządzenie prezydenta Stanisława Wojciechowskiego o powstaniu przedsiębiorstwa Lasy Państwowe wydane już dwa dni później.

Dyrektor generalny LP przypomniał historię polskiego leśnictwa i Lasów Państwowych. Zaznaczył, że przez 123 lata w wyniku eksploatacyjnej polityki zaborców, a później działań wojennych na polskich ziemiach ubyło 1,7 mln ha lasów. Kolejne 315 tys. ha zostało utraconych między 1919 a 1926 r., głównie na gruntach porolnych.

- To była wielka cena za przeżycie ciężkich pierwszych lat, odbudowę zniszczonego kraju, zmianę stosunków własnościowych na wsi. Dzięki mądrości ówczesnych leśników ta konieczna danina dla Polski została zapłacona bez naruszenia trwałości lasów. W niesamowicie trudnych okolicznościach polscy leśnicy potrafili scalić trzy różne administracje i „szkoły” zarządzania lasami, odbudować wiele zniszczonych lasów, inne wykupić na rzecz Skarbu Państwa, ratując przed dewastacją, stworzyć podwaliny ochrony przyrody, między innymi pierwsze parki narodowe, upowszechnić edukację leśną, zbudować podwaliny przemysłu drzewnego - wymieniał dyrektor.

Zarządzanie lasami, które obecnie zajmują ponad 30 proc. kraju, w 1918 r. lesistość wynosiła ok. 23 proc., a po II wojnie światowej niecałe 21 proc., to, jak podkreślił Andrzej Konieczny, ogromna odpowiedzialność. - Co więcej, zasobność polskich lasów stawia nas w ścisłej europejskiej czołówce. To wielkie osiągnięcie leśników i całego społeczeństwa.

Polskie lasy wyróżnia w Europie różnorodność biologiczna. Wizytówką, jak zaznaczono, są m.in. gatunki nie tak dawno będące na wymarciu, a dziś powracające do lasów. Po II wojnie światowej było kilkanaście żubrów, dziś jest ich blisko 1,9 tys., podobnie jest z bielikami, w latach 40. ubiegłego wieku było zaledwie 50 par a dziś około 1,5 tys.

Słowa do uczestników Święta Lasu skierował również premier Mateusz Morawiecki. Premier zauważył, że obchody tworzą szczególną okazję, żeby wyrazić wdzięczność dla leśników, którzy z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem ochraniają to wielkie narodowe dobro. „Już od 95 lat Lasy Państwowe pielęgnują różnorodność biologiczną lasów, zabezpieczają je przed różnymi zagrożeniami i umożliwiają Polakom korzystanie z nich.”

Gratulacje, wyrazy uznania i życzenia leśnikom przekazali również marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, a także wicemarszałek Senatu Maria Koc oraz Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Dla upamiętnienia uroczystości związanych z jubileuszem posadzono dąb pobłogosławiony przez papieża Franciszka 23 maja 2018 r. podczas pielgrzymki delegatów Lasów Państwowych do grobu św. Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Z kolei Henryk Kowalczyk, minister środowiska podkreślał, że 95 lat w życiu lasu to niewiele, a leśnicy mierzą się z pracą, której owoce będą zbierać następne pokolenia. - To jest niezwykła misja, w której potrzeba bardzo dużo wyobraźni. Leśnicy mając prawie stuletnie doświadczenie są gwarancją, że ochrona przyrody reprezentowana przez Lasy Państwowe jest bardzo skuteczną formą, ponieważ została sprawdzona przez dziesiątki lat - zaznaczył. Henryk Kowalczyk zwrócił też uwagę na funkcję gospodarczą pełnioną przez LP oraz roli lasów w ochronie klimatu.

Podczas uroczystości podkreślano również znaczenie lasów dla rozwoju krajowej gospodarki. LP dostarczają obecnie ponad 90 proc. drewna, które jest podstawą światowego sukcesu polskich firm meblarskich, papierniczych czy producentów stolarki okiennej. Ten w pełni odnawialny surowiec, uznany za strategiczny dla Polski umożliwia pracę około 350 tys. osób w prywatnych zakładach usług leśnych oraz firmach przerabiających drewno i wytwarzających produkty z drewna.

Co ważne, LP są rzetelnym płatnikiem wszelkich danin publicznych. Rocznie z tytułu VAT, wpłaty 2 proc. od przychodów ze sprzedaży drewna, CIT, podatków lokalnych oraz składek społecznych wpłacają do budżetu państwa i samorządów łącznie 2,5 mld zł. Dodatkowo wspierają swoimi środkami z funduszu leśnego rozmaite cele, które leżą w interesie ogólnospołecznym, m.in. wsparcie działalności parków narodowych, badania naukowe, budowa dróg i inne.