Aktualności Aktualności

Uroczystości w Kopnej Górze z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego

W piątek 29 listopada w Kopnej Górze odbyły się, po raz kolejny, uroczystości poświęcone 189. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego. W tym roku miały one wyjątkowy charakter: hołd polskim żołnierzom poległym na łąkach pomiędzy Sokołdą a Kopna Górą złożył premier Mateusz Morawiecki.

Cmentarz wojenny u stóp Kopnej Góry jest wyjątkową nekropolią. Pięknie zaprojektowany, urokliwie rozpostarty na skarpie pomiędzy potężnymi, pomnikowymi dębami jest jednym z nielicznych w Polsce cmentarzy mieszczących indywidualne pochówki żołnierzy poległych w wojnie polsko-rosyjskiej 1831 roku. Wybudowany przed kilku laty przez gminę Supraśl na terenie wydzielonym z Arboretum i przekazanym na ten cel w dzierżawę przez Nadleśnictwo Supraśl, z roku na rok staje się coraz ważniejszym i coraz lepiej rozpoznawalnym miejscem pamięci narodowej spośród wielu jakie możemy zobaczyć na Podlasiu.

Niezwykły jest też ciąg zdarzeń, który doprowadził do wybudowania nekropolii. Historia oddziału pułkownika Zaliwskiego walczącego pod Sokołdą uległa zupełnemu zatarciu w lokalnej pamięci. Przykryło ją wspomnienie wydarzeń późniejszych o ponad trzydzieści lat, związanych z bitwą z okresu Powstania Styczniowego jaka rozegrała się na tych samych łąkach. Pamięć o 1863 roku była na tyle silna, że już przed wojną leśnicy wybudowali stojący do dziś, obok szosy wspinającej się pod Kopną Górę, monument poświęcony pamięci Powstańców Styczniowych. Kilka lat poszukiwań zapomnianej, zbiorowej mogiły prowadzonej przez Nadleśnictwo Supraśl wraz z Collegium Suprasliense, kilka lat odtwarzania historii na podstawie zachowanych dokumentów oraz pamiętników zaowocowały przywróceniem pamięci i godności zapomnianym bohaterom poległym za Ojczyznę, wybudowaniem cmentarza oraz utworzeniem przez nadleśnictwo w Kopnej Górze Małego Muzeum Historii Puszczy Knyszyńskiej. Poczesne miejsce zajmują w nim pamiątki po żołnierzach pułkownika Zaliwskiego: te wydobyte z mogiły a także odnalezione na polu bitwy.

fot. Małgorzata Sawicka, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

O losach pochowanych pod Kopną Górą żołnierzy, emocjach związanych z odnalezieniem i otwarciem zbiorowej mogiły, szczegółach ekshumacji ukazujących detale związane z życiem i śmiercią spoczywających w mogile bohaterów, opowiadał przed rozpoczęciem uroczystości, biorący udział w odkrywaniu tej historii Krzysztof Łaziuk, pracownik Nadleśnictwa Supraśl.

Przybyłego premiera Mateusza Morawieckiego przywitał gospodarz uroczystości, Burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski. Podkreślił on, że premier Morawiecki to pierwszy szef rządu, który oddał hołd powstańcom listopadowym właśnie w tym miejscu.

- Sześć lat czekaliśmy aż szef polskiego rządu odwiedzi Mauzoleum na Kopnej Górze i odda hołd powstańcom właśnie tutaj. Bardzo cieszymy się z tej wizyty i serdecznie dziękujemy! – mówił.

Premier Mateusz Morawiecki, dziękując za zaproszenie na obchody podkreślał, że pamięć powstańców listopadowych jest godna najwyższej czci.

- W najtrudniejszych okolicznościach walczyli o rzeczywistą niepodległość - mówił premier. - To powstanie było w sercach Polaków, bo w sercach Polaków zawsze jest wolność. Polacy nie godzą się na ułudę wolności, a Królestwo Polskie po Kongresie Wiedeńskim było taką namiastką wolności, taką ułudą.

 

Mateusz Morawiecki przypomniał m.in. słowa wypowiedziane przez cara Mikołaja po zakończeniu powstania: „Nie wiem czy będzie jeszcze istnieć jakaś Polska, ale wiem że nie będzie istniał naród polski”.

- Pomylił się bardzo – podkreślał premier. - Naród polski powstał nie tylko po tamtej strasznej nocy zaborów, ale również po strasznych czasach II wojny światowej, po latach komunizmu, bo naród polski ma w sobie umiłowanie prawdy, umiłowanie wolności – dodał.

Po zakończonym przemówieniu premiera na cmentarzu zostały złożone wieńce. Wieniec od leśników złożył Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Zenon Angielczyk oraz gospodarz miejsca: Nadleśniczy Nadleśnictwa Supraśl, Jarosław Karpiuk. Wielkie wrażenie na zebranych wywołała oprawa uroczystości: apel poległych, salwa honorowa, piękne oświetlenie cmentarza a także przygotowane przez leśników, okalające cmentarz płonące słupy tworzące wyjątkową aurę.

Po zakończeniu uroczystości zebrani zostali zaproszeni przez Burmistrza Supraśla na wspólny posiłek. Tam też, leśnicy mieli okazję wręczyć premierowi Morawieckiemu upominek jakim było oprawione zdjęcie cmentarza wojennego w Kopnej Górze.

fot. Adam Guz, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów