Aktualności Aktualności

V Pielgrzymka Leśników i Myśliwych do Świętej Wody

W dniu 03.09.2023 r. leśnicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i myśliwi Polskiego Związku Łowieckiego już po raz piąty udali się na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie.

Podczas pielgrzymki kapelan leśników ks. Stanisław Chim poświęcił nowopowstałą kapliczkę św. Jana Gwalberta, a przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, nadleśnictw i Polskiego Związku Łowieckiego, w hołdzie leśnikom i myśliwym poległym i pomordowanym w czasie II wojny światowej, złożyli wieńce i zapalili znicze pod Krzyżami Leśników oraz przy kapliczce św. Huberta.

Następnie w asyście Pocztów Sztandarowych duszpasterze, leśnicy, myśliwi, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych województwa podlaskiego, przedstawiciele służb mundurowych, delegaci instytucji współpracujących z Lasami Państwowymi wraz z rodzinami, wyruszyli na uroczystą Mszę Świętą, której przewodniczył Arcybiskup Józef Jan Guzdek.

Hierarcha, zwracając się do przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i Polskiego Związku Łowieckiego podkreślał, że ich służba „zasługuje na uznanie i wdzięczność, ponieważ jest rozumna i odpowiedzialna”.

Troska o dobro wspólne, jakim są obszary leśne, w sposób szczególny została powierzona w naszej Ojczyźnie służbie leśnej. Słowo «służba» jest w tym miejscu najwłaściwsze! Całe zastępy ludzi wykształconych, odpowiednio przygotowanych, z ogromnym doświadczeniem, już od ponad stu lat troszczą się o to, aby polskie lasy miały się dobrze. Ten skarb narodowy jest w dobrych rękach i odpowiedzialnie zarządzany. (…) Leśnicy to dobrzy i zaradni gospodarze lasów’ – zaznaczał abp Józef Guzdek.

Dyrektor RDLP w Białymstoku Pan Andrzej Józef Nowak w słowie skierowanym do uczestników pielgrzymki przywołał piękny cytat bł. Wincentego Kadłubka: „Tylko wiara wzmacnia i zostawia narody, gdy ona gaśnie giną wszelkie cnoty. Kto nie ma wiary, nawet gdyby był kimś, staje się nikim”.

Dlatego tak ważna jest nasza dzisiejsza pielgrzymka. To jest manifestacja naszej wiary, to jest nasza tożsamość. Właśnie tutaj u stóp Matki Boskiej Bolesnej modlimy się o właściwą drogę. Matka Boska jest z nami zawsze. Nawet w sytuacjach gdy jest ciężko mówi: nie bójcie się. To właśnie ona uczy nas męstwa i pokazuje nam, że nie wolno uciekać spod krzyża, tylko trzeba go nieść z Panem Jezusem Chrystusem, aż do radości i pustego grobu. Dlatego będąc tutaj módlmy się o zachowanie właściwej drogi – powiedział Dyrektor białostockiej dyrekcji Lasów Państwowych.

A jak ważna jest modlitwa mówią pięknie słowa Artura Oppmana: "Jakże biedni ci, którym nie dano Matczynego wspominać pacierza! Czemże leczą swoją pierś stroskaną, Kiedy życie gromem w nią uderza?" - spuentował Dyrektor RDLP w Białymstoku.

Przed Mszą Świętą wręczono odznaczenia osobom zasłużonym dla Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego. Odznaczono Pana Andrzeja Józefa Nowaka – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, któremu przyznano Medal Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, odznakę "Za zasługi dla Łowiectwa" oraz srebrny numizmat z okazji 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego.

Decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Kordelas Leśnika Polskiego otrzymali Pani Renata Wąchocka – główna księgowa z Nadleśnictwa Waliły oraz Pan pułkownik Mariusz Dąbrowski z delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białymstoku. Wręczono również Honorowy Żeton Zasługi - Złom – najwyższe odznaczenie Polskiego Związku Łowieckiego, które otrzymał myśliwy Pan Janusz Darewicz.

Po Mszy Świętej pielgrzymi udali się do pobliskiego lasu, posadzonego z nasion poświęconych przez Ojca Świętego Benedykta XVI w 2016 r., by odsłonić tablicę pamiątkową nadającą temu miejscu nazwę „Las Benedykta XVI”. Uroczystości zakończyły się agapą.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Ochota” działający przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Białymstoku oraz „Chór Leśników Puszczy Białowieskiej”.