Aktualności Aktualności

RDLP Krosno z wizytą w Nadleśnictwie Browsk

W dniu 22 08. br. Nadleśnictwo Browsk odwiedzili leśnicy z RDLP Krosno. Goście odwiedzili trzy puszczańskie nadleśnictwa, by poznać obecną sytuację tego regionu. W Nadleśnictwie Browsk, spotkanie obejmowało zagadnienia dotyczące szeroko pojętej problematyki gospodarowania drzewostanami w Puszczy Białowieskiej.

Tematyka ta zapoczątkowała obszerną dyskusję na temat obecnie podejmowanych działań oraz ich możliwych następstw w przyszłości.

Nie zabrakło także informacji historycznych – byliśmy przy pomniku Danuty Siedzikówny „INKI”.

Delegacja udała się w teren, gdzie mogła poznać charakterystykę lasów nadleśnictwa oraz infrastrukturę turystyczną.

Ciekawość Gości biegła w stronę złożoności problemów ochrony środowiska na obszarze cennym przyrodniczo jakim jest niewątpliwie Puszcza Białowieska.

Dyskusja toczyła się w lesie w miejscach, gdzie cenne, ponad 100 letnie drzewostany świerkowe uległy gwałtownemu rozpadowi w związku z katastrofalną gradacją kornika drukarza. Uczestnicy wycieczki  mieli okazję zapoznać się z problemami zachowania trwałości lasu w warunkach, gdzie nie prowadzi się ochrony czynnej.

Gościom zaprezentowano również między innymi cenne siedliska przyrodnicze, uprawy pochodzenia naturalnego oraz sztucznego.

Takie spotkania bardzo sprzyjają wymianie doświadczeń osób zajmujących się profesjonalnie tematyką leśnictwa a gospodarujących w zupełnie innych warunkach.