Aktualności Aktualności

Wiosenne odnowienia lasu

Jak co roku o tej porze, leśnicy w całej Polsce sadzą nowe pokolenie drzew. Dziś pracownicy zakładu usług leśnych odnawiali sosną powierzchnię w Leśnictwie Krasne (Nadleśnictwo Supraśl). W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku nowe nasadzenia zajmą powierzchnię ponad 4 tys. ha.

Coraz większy udział stanowią odnowienia naturalne, czyli takie, gdzie nowy drzewostan powstaje z samosiewów. Uzyskane w ten sposób nowe pokolenie lasu jest bardziej przystosowane do miejscowych warunków siedliskowych. W ubiegłym roku odnowiliśmy w ten sposób ponad 600 ha, co stanowiło blisko 14 procent całkowitej odnowionej powierzchni.

Zdecydowaną część nowego lasu trzeba posadzić, wykorzystując do tego sadzonki wyhodowane w szkółkach leśnych. Wśród 31 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, w 27 prowadzone są szkółki leśne, które łącznie zajmują powierzchnię ok. 130 ha. W tym roku leśnicy wyhodowali w nich prawie 50 mln szt. sadzonek.

Głównymi odnawianymi gatunkami są m.in. sosna, świerka, dąb, brzoza, lipa, wiąz, grab, klon, olsza i inne. W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział drzew liściastych – ważnych z punktu widzenia bioróżnorodności.

Sadzenie drzewek trzeba przeprowadzić sprawnie i fachowo. Najczęściej zajmują się tym wyspecjalizowani pracownicy zakładów usług leśnych. W pierwszej kolejności sadzone są gatunki szybko rozwijające się, takie jak modrzew, brzoza i olsza. W dalszej kolejności pozostałe drzewa, zgodnie z ustalonymi składami gatunkowymi upraw leśnych.

Lasów w Polsce przybywa. Każdego roku leśnicy sadzą ok. 500 mln drzew. W nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – ok. 30 mln. W tym roku największe powierzchnie leśne zostaną odnowione w nadleśnictwach: Maskulińskie (280 ha), Żednia (277 ha), Drygały (259 ha).