Aktualności Aktualności

Miliony sadzonek w jednym miejscu

W Nadleśnictwie Suwałki od 2014 roku funkcjonuje leśna szkółka kontenerowa, która jest odpowiedzialna za produkcję sadzonek drzew leśnych.

Produkujemy sadzonki nie tylko na potrzeby Nadleśnictwa Suwałki, ale także w tym roku dla 23 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Co roku przygotowujemy miliony sadzonek, które
w kolejnym roku są wysadzane w celu zalesienia lub odnowienia powierzchni leśnych.

Pod koniec marca co roku zaczynają się siewy drzew leśnych. W dniach 19-23 marca wysiano już nasiona świerka do produkcji jednorocznych sadzonek, a obecnie na naszej szkółce wysiewany jest dąb szypułkowy.

Żołędzie przeznaczone do siewu są moczone przez jedną dobę w wodzie. Przed wysiewem przeprowadzone zostało uszkodzenie (skaryfikacja) łupiny nasiennej żołędzi poprzez obcięcie części każdego żołędzia z jednej strony. Sadzonki uprawiane są w cyklu jednorocznym, w pojemnikach z pojedynczą celą. Żołędzie siane są ręcznie do cel na głębokość ok 1 cm i umieszczane w namiotach. Siewki pozostaną pod osłoną do połowy maja, po czym zostaną wywiezione na powierzchnię otwartą, gdzie dotrwają do końca sezonu wegetacyjnego.