Aktualności Aktualności

Wizyta białoruskich leśników

W dniach 21-25 października 2019 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku gościła na swoim terenie grupę leśników z Białorusi.

Głównym celem pobytu było nabycie wiedzy i skorzystanie z doświadczenia polskich leśników w prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej.

Delegacja leśników z Białorusi gościła w Nadleśnictwie Suwałki, gdzie zwiedziła szkółkę leśną oraz zapoznała się z technologiami upraw materiałów nasadzeniowych.

Kolejnym przystankiem był pobyt w Nadleśnictwach Supraśl oraz Czarna Białostocka.  Uczestnikom przedstawiono techniki pielęgnacji upraw leśnych, przerzedzania młodych i starych drzewostanów, a także środki i metody zwalczania szkodników lasu. W Arboretum w Kopnej Górze gości urzekła różnorodność i bogactwo flory. Białoruscy leśnicy zgodnie stwierdzili, iż jest to doskonałe miejsce edukacyjne nie tylko ze względów przyrodniczych, ale również historycznych, ważnych dla polskich leśników.

W Starej Wyłuszczarni na terenie Nadleśnictwa Czarna Białostocka białoruscy leśnicy mogli zobaczyć i porównać współczesne i historyczne metody łuszczenia nasion.

Ostatnim przystankiem podróży po podlaskich nadleśnictwach było Nadleśnictwo Żednia. Goście poznali nowoczesne biuro, strukturę zarządzania oraz organizację pracy nadleśnictwa. Najwięcej pytań Białorusinów dotyczyło finansowanie gospodarki leśnej oraz zasady sprzedaży drewna.

Podsumowanie pobytu odbyło się w biurze białostockiej dyrekcji. Goście obejrzeli krótką prezentację RDLP w Białymstoku, poznając ogólną charakterystykę, podział administracyjny, edukację, ochronę przyrody oraz system ochrony przeciwpożarowej lasów. Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych, Dawid Iwaniuk podziękował gościom za przybycie oraz zainteresowanie przedstawianymi tematami. 

Mamy nadzieję, iż pobyt naszych wschodnich sąsiadów na terenie nadleśnictw oraz białostockiej dyrekcji LP okaże się cennym doświadczeniem, które wykorzystają w przyszłości.