Aktualności Aktualności

Wsparcie jednostek OSP z terenu Puszczy Białowieskiej

Mając na względzie wieloletnią współpracę leśników z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych w Puszczy Białowieskiej, Lasy Państwowe: Nadleśnictwa Suwałki, Augustów i Ełk, przekazały środki finansowe na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Wsparcie o łącznej kwocie 120 tyś. zł trafiło do sześciu jednostek OSP w Gminach: Narewka, Białowieża i Hajnówka.

W imieniu Lasów Państwowych środki w postaci listów intencyjnych, przekazał Pan Edward Siarka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa.
 
Strażacy ochotnicy z terenu Puszczy Białowieskiej dbają o zachowanie bezpieczeństwa naszego wyjątkowego dziedzictwa naturalnego. Chcąc docenić ich wielką pracę i trud, przekazujemy im dziś środki finansowe Lasów Państwowych na zakup niezbędnego sprzętu - powiedział wiceminister Pan Edward Siarka podczas briefingu, który odbył się w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” w Białowieży 18 listopada 2022 r.
 
Współpraca leśników ze strażakami w Puszczy Białowieskiej jest szczególnie ważna, także z uwagi na fakt występowania na tym obszarze sporej ilości martwego drewna, stanowiącego ryzyko powstania pożarów. W przypadku pojawienia się ognia liczy się zarówno szybka reakcja, jak i odpowiednie wyposażenie ochotniczych straży pożarnych. Na terenie puszczańskiego Nadleśnictwa Hajnówka znajduje się jednostka wojskowa, ze względu na którą potrzebne są wspólne działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom oraz lasom.
 
Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku mieliśmy w tym roku 57 pożarów, w których spłonęło 17 hektarów lasów - powiedział Pan Andrzej Józef Nowak, Dyrektor RDLP w Białymstoku. - W 95 procentach do akcji wyjeżdżali strażacy ochotnicy. Zawsze możemy na nich liczyć i zwykle to ochotnicy są pierwsi, stąd też nasza ścisła współpraca. Tym bardziej jest mi przyjemnie przekazać to wsparcie finansowe.