Aktualności Aktualności

Wspólnie budujemy drogi!

W latach 2013 – 2018 z inicjatywy Nadleśnictwa Nurzec i Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach zmodernizowano drogę powiatową Żerczyce – Żurobice na odcinku 7 km za łączną kwotę 4,8 mln złotych.

Udział Państwowego Gospodarstwa Leśnego LP Nadleśnictwa Nurzec w powyższej inwestycji wyniósł 3,3 mln złotych.

Wykonane prace znacznie poprawiły jej stan techniczny, nośność i bezpieczeństwo użytkowników. Zmodernizowana droga w przyszłości będzie najkrótszym dojazdem dla mieszkańców Gminy Nurzec Stacja do nowobudowanej drogi S19.

fot. arch. Nadleśnictwa Nurzec