Aktualności Aktualności

Wspólny patrol

13 sierpnia 2018 r. w poniedziałkowe przedpołudnie na terenie Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Dojlidy, policjanci i strażnicy leśni podsumowali policyjne działania pod nazwą „Interwencja na rzecz środowiska”.

Była to pierwsza edycja przedsięwzięcia zorganizowana przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku. Głównym celem akcji było zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w obszarach leśnych, głównie w rejonach szlaków turystycznych. Działania przeprowadzone na terenie sześciu nadleśnictw: Bielska, Czarnej Białostockiej, Dojlid, Łomży, Rudki i Suwałk potrwały cały tydzień od 6.08 do 10.08.2018 r. Była to odpowiedź na apele mieszkańców zgłoszone na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Do najczęściej pojawiających się zgłoszeń należą: dzikie wysypiska śmieci, kłusownictwo, nielegalna wycinka drzew czy poruszanie się po terenach leśnych quadami.

Podczas spotkania mundurowi i leśnicy doskonalili również umiejętności zatrzymywania sprawców przestępstw kłusownictwa oraz użycia środków przymusu bezpośredniego (kajdanek).

Podlascy policjanci już zapowiedzieli, że możemy liczyć na kontynuację wspólnych działań służb mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w przyszłości. Liczymy zatem na kolejne edycje.