Aktualności Aktualności

WSPÓŁPRACA Z BIAŁORUSIĄ W ZAKRESIE ROZWOJU TURYSTYKI TRANSGRANICZNEJ W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

W dniach 6-7 lutego 2020 roku w Kamieniukach na Białorusi odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. rozwoju turystyki transgranicznej.

Do udziału w spotkaniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zostało zaproszone liczne grono osób, w tym przedstawiciele Wydziałów: Sportu i Turystyki oraz Zagranicznych Stosunków Gospodarczych i Działań Inwestycyjnych Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Brześciu, kierownictwo Parku Narodowego „Puszcza Białowieska”, a także przedstawiciele Białowieskiego Parku Narodowego i Stowarzyszenia Euroregion Puszcza Białowieska. Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku reprezentowali Katarzyna Gurowska i Adam Kwiatkowski – koordynatorzy ds. Puszczy Białowieskiej.

Program spotkania był dedykowany Puszczy Białowieskiej jako transgranicznemu obiektowi UNESCO i obejmował zapoznanie się z atrakcjami turystycznymi i infrastrukturą wschodniej części puszczy, jak również obrady grupy roboczej. Podczas spotkania poruszone zostały takie tematy jak transgraniczna koordynacja działań w zakresie wdrażania zaleceń Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, dotyczących obiektu Puszcza Białowieska oraz promocja aktywnej turystyki transgranicznej, w tym rozwój infrastruktury turystycznej. Omówiona została również współpraca przy przygotowaniu wspólnych projektów zarówno badawczych, jak i związanych z ochroną przyrody, a także organizacja wspólnych warsztatów, konferencji naukowych i wydarzeń kulturalnych po obu stronach granicy. Jednymi z najważniejszych obecnie kwestii jest ochrona żubrów poprzez stworzenie możliwości migracji transgranicznej oraz poprawa sytuacji hydrologicznej w Puszczy poprzez spójne działania ukierunkowane na przywrócenie naturalnego biegu rzeki Narewki oraz rekultywację osuszonych terenów podmokłych.

Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze i stało się doskonałą zapowiedzią przyszłej międzynarodowej współpracy, w którą zaangażowane zostaną zarówno krajowe, jak i białoruskie instytucje i organizacje związane z rozwojem turystyki.