Aktualności Aktualności

Wyróżnienia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku

3 czerwca br. podczas obchodów 100. rocznicy istnienia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku, wręczono wyróżnienia i pamiątkowe ryngrafy.

Wyróżnienia otrzymali komendanci różnych służb, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeń i organizacji wojskowych, a także pracownicy białostockiego WKU. Wszyscy podkreślali, że mimo zmieniających się okoliczności od stulecia nie zmienia się główne zadanie Wojskowej Komendy Uzupełnień, czyli pozyskiwanie do służby nowych żołnierzy.

Wśród osób wyróżnionych znalazł się również Pan Andrzej Józef Nowak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Powiatową Komendę Uzupełnień w Białymstoku powołano do życia 24 czerwca 1919 roku. Najpierw mieściła się przy ul. Św. Rocha 2. Po przemianowaniu jej w Komendę Rejonów Uzupełnień, siedzibę przeniesiono do budynku przy ul. Lipowej 35, gdzie funkcjonuje do dziś pod nazwą Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku. Obejmuje swym działaniem miasta i gminy w powiatach: białostockim, monieckim i sokólskim oraz sam Białystok.