Aktualności Aktualności

XXII Regaty Żeglarskie Leśników

Nadleśnictwo Giżycko jako organizator wiodący imprezy pod nazwą „Regaty żeglarskie leśników" wraz z Bractwem Żeglujących Leśników zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w tegorocznym XXII rejsie, który odbędzie się w północnej części Wielkich Jezior Mazurskich.

Nadleśnictwo Giżycko wraz Bractwem Żeglujących Leśników
zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa
w wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej
pn. „XXII Regaty Żeglarskie Leśników”.

ROZPOCZĘCIE REGAT ZA:
           
  DNI GODZIN MINUT SEKUND  

XXII REGATY ŻEGLARSKIE LEŚNIKÓW

7.08 – 10.08.2023 r.

Celem Regat jest popularyzacja żeglarstwa jako jednej z form zdrowego i aktywnego stylu życia, promocja żeglarstwa i integracja wśród pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Tegoroczna edycja Regat odbędzie się w północnej części Wielkich Jezior Mazurskich. Impreza odbędzie się w dniach 7-10 sierpnia 2023 r., natomiast wyścigi regatowe w dniach 8, 9 sierpnia 2023 r. na akwenie jeziora Mamry.
Przewiduje się rozegranie dwóch wyścigów: bieg trasą po trójkącie (3 okrążenia) oraz bieg długodystansowy dookoła wyspy Upałty.
O ostatecznym miejscu zajętym w Regatach decyduje suma wyników z poszczególnych wyścigów.
W Regatach obowiązuje punktacja zgodna z regulaminem Polskiego Związku Żeglarskiego.
Nagrody: puchar dla załóg za zdobycie: I, II, III miejsca w poszczególnej kategorii.
W Regatach uczestniczyć mogą wyłącznie jachty kabinowe w klasie turystycznej, o długości nie przekraczającej 28 stóp (ok. 8,5 metra).
Załogi jachtów rywalizować będą w kategoriach: I – jachty kabinowe w klasie turystycznej o długości do 24,4 stóp włącznie oraz II – jachty kabinowe w klasie turystycznej o długości powyżej 24,4 stóp do 28 stóp.

PROGRAM IMPREZY

XXII REGATY ŻEGLARSKIE LEŚNIKÓW
7.08 – 10.08.2023 r.

Dzień I - 07.08.2023 r. (poniedziałek) Pływanie indywidualne, przygotowanie do regat.

– godz. 17:00 Przystań Żeglarska Skłodowo - Ceremonia uroczystego otwarcia Regat.

– godz. 17:30 Spotkanie edukacyjno-integracyjne uczestników z Organizatorami.

– godz. 17:30 Odprawa sterników, organizatorów i przedstawiciela Komisji Sędziowskiej.   

Dzień II – 08.08.2022 r. (wtorek) Regaty.

– godz.10:00 Jezioro Mamry - start regat, wyścigi żeglarskie po trójkącie, trasa będzie podana w pierwszym dniu spotkania podczas odprawy.

– godz.17:00 Przystań Żeglarska Skłodowo. Ogłoszenie wyników zawodów pierwszego dnia regat. Spotkanie  edukacyjno-integracyjne uczestników.

Dzień III – 09.08.2023r. (środa) Regaty.

– godz. 8:30 Przystań Żeglarska Skłodowo - odprawa sterników dotycząca regat, przedstawienie trasy wyścigu długodystansowego.

– godz. 10:00 Jezioro Mamry - start regat, wyścig żeglarski długodystansowy.

– godz. 17:00 Przystań Żeglarska Skłodowo – spotkanie podsumowujące regaty: ogłoszenie wyników zawodów, uroczyste wręczenie nagród.

Dzień IV – 10.08.2023 r. (czwartek) Zakończenie imprezy.

– godz. 10:00 Przystań Żeglarska Skłodowo – Ceremonia rozwiązania Regat.

Zgłoszenia

W związku z organizacją „XXII Regat Żeglarskich Leśników" w oparciu o Decyzję nr 88 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 maja 2023 r. i zgodnie z Zarządzeniem nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, zgłoszenia udziału w Regatach, mogą być dokonywane wyłącznie poprzez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w formie listy uczestników podpisanej przez kierownika zgłaszającej jednostki organizacyjnej (Załącznik nr 1) oraz pełnomocnictwa kierownika jednostki zgłaszającej udzielone Nadleśniczemu Nadleśnictwa Giżycko do zawarcia umów na obsługę imprezy przez podmiot zewnętrzny (Załącznik nr 5).

Zgłoszenia i pełnomocnictwa należy przysyłać do dnia 15.07.2023 r. w formie skanu wyłącznie na adres mailowy Nadleśnictwa Giżycko e-mail: magdalena.orlowska@bialystok.lasy.gov.pl.

Oświadczenia sterników oraz załóg będą zbierane w pierwszym dniu imprezy.

Liczba miejsc w Regatach jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Panią Magdaleną Orłowską, tel.: 87 429 98 62
lub Panem Krzysztofem Miszkielem, tel.: 516 155 192, adres e-mail: gizycko@bialystok.lasy.gov.pl. 

Krzysztof Dąbkowski
Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko

ORGANIZATORZY:

WSPARCIE MERYTORYCZNE: