Aktualności Aktualności

XXIV Pielgrzymka Leśników RDLP w Białymstoku do Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej

Po raz 24 Dyrektor RDLP w Białymstoku wraz z Nadleśniczymi Nadleśnictw Puszczy Augustowskiej oraz Kustoszem Sanktuarium zaprosili leśników i ich rodziny do modlitewnego spotkania przed „z łask słynącym obrazem” Matki Bożej Studzieniczańskiej, będącym kopią obrazu jasnogórskiego. Obraz ten znajduję się w Sanktuarium, położonym na wyspie na Jeziorze Studzienicznym, od około 1720 roku.

Współorganizatorami pielgrzymki były nadleśnictwa Puszczy Augustowskiej. Nie zabrakło także leśników z całej białostockiej dyrekcji Lasów Państwowych, między innymi z Puszczy Knyszyńskiej, Białowieskiej, Boreckiej, Piskiej i Rominckiej.

W obecności  Wojska, Straży Granicznej, Policji i Straży Pożarnej manifestowała się solidarność i sympatia służb mundurowych do Lasów Państwowych.

Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie przy Pomniku Leśników, gdzie ks. kan. Wojciech Stokłosa, kapelan leśników zaprosił zgromadzonych do modlitwy o życie wieczne, dla wszystkich zmarłych z tego środowiska, a dla żyjących o potrzebne łaski. Wyraził również wdzięczność leśnikom za trwanie przy nauczaniu św. Jana Pawła II i ich troskę o piękno naszych lasów. Pod pomnikiem liczne delegacje złożyły kwiaty. W imieniu swoim i leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku wieniec złożył Pan Dyrektor, Andrzej Józef Nowak.

Uroczystej polowej Mszy Świętej przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki.  Zwracając się do pielgrzymów – leśników oraz ich rodzin, biskup w homilii mówił: dziś tworzycie księgę przyrody, którą będą czytały kolejne pokolenia. Wsłuchując się w głos przyrody, słowami modlitwy wyrażajmy nasz zachwyt i uznawajmy, że owe cuda natury są dziełem Boga.   

Po Mszy św. leśnicy z Nadleśnictwa Płaska uroczyście przenieśli obraz Matki Bożej Studzieniczańskiej z ołtarza polowego do Kaplicy na wyspie, po czym zostały złożone kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II. Ostatnim elementem uroczystości było tradycyjne dzielenie się chlebem i wspólna agapa.

Podczas Pielgrzymki Leśników gościliśmy Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pana Jarosława Zielińskiego, Wojewodę Podlaskiego Pana Bohdana Paszkowskiego i przedstawicieli lokalnych samorządów. Obecność pocztów sztandarowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, nadleśnictw, Technikum Leśnego w Białowieży i orkiestry dętej OSP Augustów Lipowiec nadała uroczystości powagi i podniosłego charakteru.

Pod pomnikiem leśników osobom zasłużonym dla leśnictwa, Dyrektor RDLP w Białymstoku Pan Andrzej Józef Nowak razem z Posłem na Sejm RP Panem Jarosławem Zielińskim wręczyli kordelasy leśnika polskiego. To zaszczytne wyróżnienie otrzymali:

  • Pan Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski
  • Pan Jacek Konieczny Nadleśniczy Nadleśnictwa Rajgród,
  • Pan Olgierd Furman Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Suwałki,
  • Pani Teresa Żywalewska Główna Księgowa Nadleśnictwa Suwałki,
  • Pani Dorota Puczyłowska Główna Księgowa Nadleśnictwa Szczebra,
  • Pan Mirosław Sewastynowicz Leśniczy Leśnictwa Koniecbór w Nadleśnictwie Szczebra,
  • pośmiertnie Pani Weronika Topór, sybiraczka i żołnierz II Korpusu Armii Polskiej gen. Andersa.

***

Pielgrzymka Leśników organizowana jest cyklicznie od dwudziestu czterech lat i każdego roku scala środowisko leśne poprzez pryzmat wiary i nauczania Jana Pawła II. Została zainicjowana jako wyraz wdzięczności za spotkanie ze św. Janem Pawłem II, które miało miejsce w 1999 r. w Studzienicznej podczas papieskiej wizyty w diecezji ełckiej. Stanowi również okazję do wspólnego spotkania osób pracujących na co dzień w odległych miejscach i różnych instytucjach związanych z lasami. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz, leśnicy, duchowni, mundurowi oraz mieszkańcy regionu.